Γενικά

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Τηλ. επικοινωνίας 213 2020030

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.