Το έργο InnoWEE (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») έκλεισε το πρώτο χρόνο υλοποίησής του

 

 

                                                                                                                                                                                             

 

Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017 η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου: «INNOVATIVEPRE-FABRICATEDCOMPONENTS  INCLUDINGDIFFERENTWASTECONSTRUCTIONMATERIALSREDUCINGBUILDINGENERGYANDMINIMISINGENVIRONMENTALIMPACTS», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»-Άξονας «Βιομηχανική Υπεροχή», όπου συμμετέχει ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία).

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δουν δια ζώσης δείγματα του νέου ενεργειακού υλικού, όπως προέκυψαν από την πρότυπη έρευνα-επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε στα ερευνητικά εργαστήρια, κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων ερευνητών-επιστημόνων. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα μονάδα παραγωγής του ενεργειακού υλικού, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και την οργανωτική δομή.

Στις 7 Νοεμβρίου 2017 εγκαταστάθηκε στο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης το πρότυπο σύστημα παρακολούθησης, προκειμένου να  γίνει καταγραφή της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά την τοποθέτηση των ενεργειακών πάνελ. 

    Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας στις 22 και 23 Μαρτίου 2018.

    Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: http://innowee.eu/

 

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723916”