Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στηρίζει έμπρακτα την προστασία της πρώτης κατοικίας

Την έμπρακτη στήριξη του στην πρωτοβουλία προστασία της πρώτης – κύριας κατοικίας αποφάσισε ομόφωνα με σχετικό ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού και κατάσχεσης της πρώτης – κύριας κατοικίας και να ψηφίσει νόμο καθολικής προστασίας αυτής της κατοικίας, χωρίς ημερομηνία λήξης.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, στα πλαίσια της κοινωνικής στήριξης των ασθενέστερων συμπολιτών μας, θα συστήσει  ομάδα υποδοχής αιτημάτων πολιτών που κινδυνεύει η πρώτη κατοικία στην οποία διαμένουν από κατάσχεση ή πλειστηριασμό με σκοπό την παροχή βοήθειας στους τομείς της νομικής συμβουλής και κοινωνικής στήριξης.

 

Ολόκληρο το ψήφισμα:

 

«Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στηρίζει την πρωτοβουλία προστασίας συνολικά της πρώτης – κύριας κατοικίας, η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια, από κάθε μορφής επιβουλή πλειστηριασμού ή κατάσχεσης, από όπου και εάν προέρχεται (τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) χωρίς καμία άλλη υποσημείωσης ή εξαίρεση. Το σπίτι αυτό που στεγάζει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια αποτελεί σαφέστατα κοινωνικό αγαθό υψίστης σημασίας και η πολιτεία όφειλε να το έχει διαφυλάξει γι αυτό το λόγο, με σαφές και ξεκάθαρο νομοθέτημα χωρίς ημερομηνία λήξης. Ακόμη και τώρα οφείλει η κυβέρνηση να σταματήσει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού και κατάσχεσης της πρώτης – κύριας κατοικίας, η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια και να φέρει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή νόμο καθολικής προστασίας αυτής της κατοικίας, τον οποίο οφείλουν να στηρίξουν όλα τα πολιτικά κόμματα.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα προωθήσει αυτό το ψήφισμα στήριξης και δράσεων της πρώτης κατοικίας σε όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς και τα συλλογικά όργανα για ενδυνάμωση αυτού του δίκαιου αιτήματος με υιοθέτηση του και ανάληψη κοινών δράσεων.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής στήριξης των ασθενέστερων συμπολιτών μας θα συστήσει  ομάδα υποδοχής αιτημάτων πολιτών που κινδυνεύει η πρώτη κατοικία στην οποία διαμένουν από κατάσχεση ή πλειστηριασμό με σκοπό την παροχή βοήθειας στους τομείς της νομικής συμβουλής και κοινωνικής στήριξης. Σε όσους αποδειχθεί ότι έχουν λόγω υπερχρέωσης, θέμα κατάσχεσης ή πλειστηριασμού της πρώτης – κύριας κατοικίας, ο Δήμος θα προβεί στην διαγραφή των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3β. του Ν.3463/2006».

Η απόφαση πήρε αριθμό 48/2018.