Print this page

Αδέσποτα Ζώα και κατοικίδια

Μένουμε Σπίτι και προστατέυουμε και τα αδέσποτα

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, θα διαθέσει σε εθελοντές φιλόζωους ξηρά τροφή για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων σε περιοχές του Δήμου μας.
Ειδικότερα φέτος και λόγω των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και του κινδύνου τα αδέσποτα ζώα να παραμείνουν χωρίς τροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκύπτει ανάγκη για λήψη μέριμνας για τη σίτιση τους, υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από το Δήμο.
Για περισσότερες πληροφορίες και προκειμένου οι εθελοντές φιλόζωοι να προμηθευτούν ξηρά τροφή για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων κα Κασιδόκωστα Σταματίνα στο τηλ: 6947525960.

Γενικά

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τηλ. Επικοινωνίας:   
κ.Τίνα Κασιδόκωστα  6947525960

Δημοτική Αστυνόμία 2132020137
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νόμος 4039 02/02/2012

Αδέσποτα

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας, που αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων, διαθέτοντας σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας και εμείς ανταποκρινόμαστε στο δικαίωμά τους αυτό.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την ενεργή συμμετοχή του και σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, συνέβαλε στην κατάρτιση και την εφαρμογή ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2010.

Το εκσυγχρονισμένο αυτό νομικό πλαίσιο για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ήταν η φυσική συνέχεια και συνάμα η βελτιστοποίηση των όρων λειτουργίας του προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2010 προσφέροντας κτηνιατρική φροντίδα στους τετράποδους φίλους μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάχθηκε στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σταθεροποίηση, καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η εξασφάλιση τροφής/νερού και οι παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους.

Με αυτό το πρόγραμμα θέτουμε τις βάσεις μιας πιο πολιτισμένης αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων.

Παράλληλα επιδιώκεται  η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων -γιατί «δείκτης πολιτισμού μιας πόλης είναι το πώς αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής»-  καθώς και η προώθηση της υιοθεσίας από ανθρώπους, που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την ασφάλεια μιας οικογένειας.

Επίσης,  ζώα, ενταγμένα στο πρόγραμμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, υιοθετήθηκαν από πολίτες και απολαμβάνουν πια την ανθρώπινη φροντίδα.

Τι κάνουμε - Bασικοί άξονες

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι :

  • περισυλλογή
  • καταγραφή
  • σήμανση
  • κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας
  • αποπαρασίτωση
  • στείρωση
  • εμβολιασμός
  • υιοθεσία ή επανατοποθέτηση των αδέσποτων σκύλων

Από το 2016 το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις αδέσποτες γάτες. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των αδέσποτων γατών στην πόλη μας, η ένταξή τους στο πρόγραμμα γίνεται σταδιακά και υπό προϋποθέσεις. Προτεραιότητα δίνεται στα θηλυκά ζώα και ιδιαίτερα σε εκείνα που διαβιούν σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικές περιοχές των 3Β και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Περισυλλογή

Συνεργεία με κτηνιάτρους του Δήμου σε συνεργασία με τοπικά φιλοζωικά σωματεία, φιλόζωους εθελοντές, είναι επιφορτισμένα με την περισυλλογή αδέσποτων ζώων και τη μεταφορά τους στα συνεργαζόμενα κτηνιατρεία, για την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος.

Καταγραφή και Σήμανση

Τα αδέσποτα ζώα που εντάσσονται στο πρόγραμμα καταγράφονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά, με την χρήση microchip. To microchip που εμφυτεύεται στο αδέσποτο ζώο,  φέρει έναν μοναδικό 16ψήφιο κωδικό ταυτοποίησης και είναι απόλυτα βιοσυμβατό

 Διευκρινίζεται ότι αυτός ο τρόπος σήμανσης δεν είναι επιβλαβείς και δεν ενοχλούν τα ζώα. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στο κάθε ενταγμένο στο πρόγραμμα ζώο (φωτογραφία, αύξων αριθμός καταγραφής, αριθμός microchip, ιατρικό ιστορικό κλπ), βρίσκονται στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Στείρωση - Αποπαρασίτωση - Εμβολιασμός

Σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό περισυλλέγονται ζώα, τα οποία μεταφέρονται στα συνεργαζόμενα με το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ιατρεία - κλινικές μικρών ζώων. Εκεί αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, στειρώνονται και τους παρέχεται η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα, ενώ όσα ζώα υποβάλλονται σε στείρωση ή λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις παραμένουν (τουλάχιστον τέσσερεις ημέρες)  προκειμένου να παρακολουθείται η μετεγχειρητική εξέλιξή τους. Μετά την ανάρρωση τους, τα ζώα επανατοποθετούνται στο αρχικό σημείο περισυλλογής τους, ως ο νόμος ορίζει.

Υιοθεσία - Επανατοποθέτηση

Μετά την αποθεραπεία τους, τα ζώα υγιή, στειρωμένα, εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα, εάν δεν υιοθετηθούν,  επανατοποθετούνται στο χώρο από τον οποίο είχαν περισυλλεχθεί, πλην όσων είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνα, πάσχουν από χρόνια και ανίατα νοσήματα ή είναι ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν.

Η διαδικασία υιοθεσίας ενός αδέσποτου σκύλου είναι εύκολη και γρήγορη. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής να υιοθετήσει ένα αδέσποτο ζώο.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διατηρεί πάντα το δικαίωμα επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις συνθήκες διαβίωσης του υιοθετημένου ζώου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι  έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ζώο που θα τους κρατήσει συντροφιά σε επικοινωνία με το Αυτοτελές  Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Τα αδέσποτα ζώα που προωθούνται για υιοθεσία είναι απολύτως υγιή, όπως έχει διαπιστωθεί από ιατρική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον πάσχουν από χρόνια και ανίατη ασθένεια ή για ανατομικούς λόγους και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, οι ανάδοχοι τυγχάνουν της υποστήριξης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στη φροντίδα αυτή.

Όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν μια ευκαιρία ζωής υιοθετώντας ένα ζώο μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2132020030  ή στην ιστοσελίδα του Δήμου

Κανόνες προστασίας

Ο ρόλος του Δήμου σε θέματα προστασίας των ζώων συντροφιάς είναι πλέον ενεργός. Η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την τήρηση των κανόνων προστασίας και ευζωίας των ζώων συντροφιάς αλλά και των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών τους  που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.4039/2012«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και συνεργάζεται με τις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, όποτε αυτό απαιτείται.

Η ευζωία/προστασία των ζώων συντροφιάς, η εμπρόθεσμη σήμανση /καταγραφή/δήλωση απώλειας από τους ιδιοκτήτες τους, η μέριμνα για τον ασφαλή περίπατο σε κοινόχρηστους  χώρους, η εκτροφή /αναπαραγωγή/ πώληση ζώων συντροφιάς,  παρακολουθούνται πλέον και  ελέγχονται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Περιστατικά κακοποίησης /βάναυσης μεταχείρισης ζώων επισύρουν εκτός των χρηματικών ποινών και ποινικές κυρώσεις. Για  ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης σκύλων και γατών που παραβαίνουν τους κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και κτηνιατρικής φροντίδας των προς πώληση ζώων προβλέπεται ακόμη και η ανάκληση αδείας λειτουργίας του καταστήματός τους.

Φροντίδα

Φροντίδα για τη παροχή τροφής, νερού, καταλυμάτων,φαρμάκων, τροφής σε αδέσποτα ζώα

Για την επίβλεψη και την φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων, η Πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αδεσπότων του Δήμου συνεργάζεται με τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.

Ο κοινός στόχος για την προστασία και την ευζωία τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων κάνει την προσπάθεια συλλογική και με την αρωγή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μπορεί κάθε δημότης ενεργά να συμβάλλει μέσω της εθελοντικής του δράσης.

Εάν εντοπίσετε αδέσποτο ζώο, το οποίο είναι άρρωστο, χτυπημένο ή γίνετε μάρτυρας κακοποίησής του καλέστε στα τηλέφωνα 2132020137(Δημοτική Αστυνομία) ( στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση) η στο τηλέφωνο 6947525960 κ.Τίνα Κασιδόκωστα.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία του καταγγέλλοντος υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι στην διάθεση μόνο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των ελεγκτικών Αρχών, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή η ορθότητα των καταγγελλομένων.

Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα των αδέσποτων ζώων. Η εκστρατεία ενημέρωσης στοχεύει στην:

Ενημέρωση για το υλοποιούμενο πρόγραμμα στείρωσης και κτηνιατρικής φροντίδας και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.

Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όσων είναι ιδιοκτήτες ζώων ή όσων θέλουν να γίνουν, σχετικά με θέματα που αφορούν στη φροντίδα των ζώων, αλλά και την υπεύθυνη ιδιοκτησία απέναντι στο ζώο.

Για την καλύτερη προβολή της εκστρατείας αυτής, ο Δήμος θα εκπονήσει με τον νέο χρόνο εκπαιδευτικά σεμινάρια στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής.  Επιπλέον, έχει συσταθεί δίκτυο εθελοντών φιλόζωων με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.

Θερμοί συμπαραστάτες μας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων και της διαρκούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους διαδραματίζουν τα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, και οι μεμονωμένοι εθελοντές.