Αστυνομία

Αστυνομικό Τμήμα

Αστυνομικό Τμήμα Αφροδίτης 5, 16671, Βουλιαγμένη

Αστυνομικό Τμήμα

 

Τμήμα Ασφάλειας

Διοικητής 210 9673 370   Διοικητής 210 9673385
Υποδιοικήτής 210 9673 380   Γραφείο Αξιωματικών 210 9673 353
Αξιωματικός Υπηρεσίας 210 9673 350   Αξιωματικός Υπηρεσίας 210 9673 358
Fax 210 9671 266   Fax 210 9670 811
Γραμματεία 210 9673 360   Γραμματεία 210 9673 381
Fax 210 9673 365   Γραφείο Ταυτοτήτων 210 9673 366