Γενικά

Γραφείο Διαφάνειας

Τηλ. : 213-2020053

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γενικά

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Τηλ. : 213 2020 135

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γενικά

Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τηλ. : 213 2020 028

 

Γενικά

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Τηλ. : 213-2020760

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γενικά

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Τηλ. : 213-2020053

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.