Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραμματεία: 2132020064 2132020065
E-mail Δ/νσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.

Τηλ.: 22132020110

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Τηλ.: 2132020107

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ


Διεύθυνση.: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18  Βούλα  (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.: 2132020102  2132020105  2132020107
Fax.: 2132020109 και 2109657131
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού των Εργαζομένων του Δήμου

 

Γραμματεία: 2132020085

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

Γραμματεία: 213 2020005

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.