Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Γραμματεία: 213 2030401

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Γραμματεία: 213 2030423

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών αδειών

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών αδειών

Γραμματεία: 2132030412

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Γραμματεία: 213 2030405

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.