Εδρα Δημοτικής Αστυνομίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ        

Τηλ: 2132020137, 21320202138  

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.