Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Γραμματεία: 213 2020050

E-mail Δ/νσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

 

Γραμματεία: 213 2020141

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 

Γραμματεία: 213 2020054

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Προμηθειών

Τμήμα Προμηθειών

 

Γραμματεία: 213 2020058

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Ταμείου

Τμήμα Ταμείου

 Γραμματεία: 213 2020092

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.