Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

Γραμματεία: 213 2020701

E-mail Δ/νσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

 

Γραμματεία: 213 2020 757

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

 

Γραμματεία: 213 2020750 - 755

emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων

Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων

 

Γραμματεία: 213 2020 731 / 704

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.