Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραμματεία: 213 2030431

E-mail Δ/νσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Μελετών και Έργων

Τμήμα Μελετών και Έργων

Γραμματεία: 213 2030421

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Γραμματεία: 213 2030426

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

 Γραμματεία: 210 8958555

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.