Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

20.09.2018

Αποφάσεις της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (18.7.2018)

Σχετικά Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 323/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Παρουσίαση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μαρίνας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 324/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 325/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Aνάληψη υποχρέωσης καταβολής εξόδων χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων (2.000,00 €) για έξοδα διαδικασίας τακτοποίησης λειτουργίας “Διαμαντοπούλειου Γηροκομείου”

Αριθ. Απόφασης: 326/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων”.13