Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

20.09.2018

Αποφάσεις της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (29.8.2018)

Σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 327/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης προς ενίσχυση των πληγέντων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Μαραθώνος και Μεγαρέων.

Αριθ. Απόφασης: 328/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την μείωση τιμήματος αγοράς οικοπέδου επι των οδών Θέμιδος 2 και Απόλλωνος στην περιοχή Βάρκιζα στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 329/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα σύναψης δανείου.

Αριθ. Απόφασης: 330/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2011 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου (Ο.Α.Π.Π.Α).

Αριθ. Απόφασης: 331/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου (Ο.Α.Π.Π.Α).

 

Αριθ. Απόφασης: 332/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Πρόσκληση με τίτλο «Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε ζητήματα ανάπτυξης και προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 333/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης μελέτης “Επικαιροποίηση υπάρχουσας μελέτης στατικής επάρκειας 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 334/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, για την ολοκλήρωση της μετάταξης του Αλατσατιανού Ευάγγελου.

Αριθ. Απόφασης: 335/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης- έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Σόφια της Βουλγαρίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων “Βenefit as you save” στο πλαίσιο του INTERREG-BalkanMed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 336/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Aντικατάσταση μέλους πενταμελούς επιτροπής Εμποροπανηγύρεων.

Αριθ. Απόφασης: 337/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων-στάσεων σε κοιν.χώρους του Δήμου μας για την κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης του τουριστικού γραφείου με την επωνυμία “ΟPEN TOP BUS HELLAS M.E.P.E”.

Αριθ. Απόφασης: 338/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών ή μη εκταφών (αρ. τάφου 333).

Αριθ. Απόφασης: 339/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 340/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Αριθ. Απόφασης: 341/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια κάδων, δοχείων κοινοχρήστων χώρων και σακουλών.

Αριθ. Απόφασης: 342/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη ομβρίων υπολειπόμενων περιοχών πανοράματος Βούλας και τοπικές παρεμβάσεις σε περιοχές του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 343/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια αντικατάστασης λαμπτήρων οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας”.

Αριθ. Απόφασης: 344/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.

Αριθ. Απόφασης: 345/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του υπ. αρ. 29989/24.8.2018 πρακτικού επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ.6 ν.3463/2006).

Αριθ. Απόφασης: 346/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του υπ. αρ. 29990/24.8.2018 πρακτικού επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ.6 ν.3463/2006).

Αριθ. Απόφασης: 347/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων και επιστροφής ή μη ποσού του οφειλέτη κ. Ζωάννου Παύλου-Νικολάου.

Αριθ. Απόφασης: 348/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 28519/6.8.2018)

Αριθ. Απόφασης: 349/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ” ΑΡΤΠΟΙΕΙΟ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτηρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Πρίγκηπος Πέτρου 36, στη Βούλας το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 350/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριών στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προόδου 33 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 351/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριών στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ασκληπιού 13 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 352/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγ. Δημητρίου 6 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 353/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής λέυλαντ στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιγαίου 77 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 354/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σοφοκλέους 29 στην Δ.Ε. Βούλας.

 14