Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

30.10.2018

Αποφάσεις της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (1.10.2018)

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 381/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 382/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2016.

Αριθ. Απόφασης: 383/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 384/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Υποστήριξη και φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

Αριθ. Απόφασης: 385/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή ανταποδοτικών τελών Λαϊκών Αγορών οικονομικού έτους 2017.

Αριθ. Απόφασης: 386/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Μερική ανάκληση της υπ. αρ. 263/2018 απόφασης τους δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες”.

Αριθ. Απόφασης: 387/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α)του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμορφώσεις Πρανών σε Κοινόχρηστους Χώρους”, και β) κλήρωση, επί του συνόλου των μελών, δύο δημοτικών συμβούλων ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλος της επιτροπής παραλαβής του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 388/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) του πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης”, και β) κλήρωση επί του συνόλου των μελών, δύο δημοτικών συμβούλων ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλος της επιτροπής παραλαβής του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 389/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εξόδων κίνησης για συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου μας σε συνέδριο.

Αριθ. Απόφασης: 390/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για τη επιλογή των υπό φιλοξενία ατόμων στην “Στέγη υπερηλίκων” του κληροδοτήματος Ευτυχίας Καλογηράτου.

Αριθ. Απόφασης: 391/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές σχολείων».

Αριθ. Απόφασης: 392/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης και παράτασης της σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών».

Αριθ. Απόφασης: 393/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών ή μη εκταφών.

Αριθ. Απόφασης: 394/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Επικύρωση της εγκρίσεως ενταφιασμού (φιλοξενίας) στον με αριθμ. Β-1240 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 395/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής τελών καθαριότητας οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 396/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διός 33 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 397/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λεωφ. Ποσειδώνος 4 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 398/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ήρας 22 στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 399/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σερρών 4 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 400/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ανδρούτσου και Ρήγα Φεραίου στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 401/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μυκόνου 11, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 402/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δήμητρας στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 403/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο ανάμεσα στις οδούς Ήρας & Αίθριας στην Δ.Ε. Βάρης.