Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
13.11.2018

Αποφάσεις της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (22.10.2018)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 404/2018
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια & εγκατάσταση ξύλινων στάσεων για κοινοχρήστους χώρους”.

Αριθ. Απόφασης: 405/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Κανονισμού Απονομής Μεταλλίων και Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 406/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης απονομής του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και ανακήρυξη του ως Επίτιμου Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και εξειδίκευση πίστωσης.

Αριθ. Απόφασης: 407/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης απονομής του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλης στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και εξειδίκευση πίστωσης.

Αριθ. Απόφασης: 408/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018, του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 409/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α)της έναρξης εργασιών του έργου “Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι απο Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή” και β) παραχώρηση χώρου εργοταξιακών εγκαταστάσεων.

Αριθ. Απόφασης: 410.1/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.{Ο.Τ. Γ209(Α&Β)}

Αριθ. Απόφασης: 410.2/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.{Ο.Τ. Γ212(Α&Β)}

Αριθ. Απόφασης: 410.3/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. 222)

Αριθ. Απόφασης: 410.4/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ228)

Αριθ. Απόφασης: 410.5/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.{(Ο.Τ. Γ233 (Α&Β)}

Αριθ. Απόφασης: 410.6/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ235)

Αριθ. Απόφασης: 410.7/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ242)

Αριθ. Απόφασης: 410.8/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ251)

Αριθ. Απόφασης: 410.9/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ257)

Αριθ. Απόφασης: 410.10/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ265)

Αριθ. Απόφασης: 410.11/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ275)

Αριθ. Απόφασης: 410.12/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ295)

Αριθ. Απόφασης: 410.13/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ297)

Αριθ. Απόφασης: 410.14/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ299)

Αριθ. Απόφασης: 410.15/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ301)

Αριθ. Απόφασης: 410.16/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ302)

Αριθ. Απόφασης: 410.17/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ309)

Αριθ. Απόφασης: 410.18/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ338 & Γ339)

Αριθ. Απόφασης: 410.19/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ363)

Αριθ. Απόφασης: 410.20/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ367 & Γ368)

Αριθ. Απόφασης: 410.21/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ370)

Αριθ. Απόφασης: 410.22/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ373)

Αριθ. Απόφασης: 410.23/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ384)

Αριθ. Απόφασης: 410.24/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ403)

Αριθ. Απόφασης: 410.25/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ406)

Αριθ. Απόφασης: 410.26/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ411)

Αριθ. Απόφασης: 410.27/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ414)

Αριθ. Απόφασης: 410.28/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ416)

Αριθ. Απόφασης: 410.29/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ419)

Αριθ. Απόφασης: 411/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”.

Αριθ. Απόφασης: 412/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου στο Εφετείο Αθηνών για το Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο, Δ.Ε. Βούλας (σχετ. το υπ. αρ. πρωτ. 37009/16.10.2018 έγγραφο).

Αριθ. Απόφασης: 413/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 414/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 415/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση αρμοδίου επικοινωνίας με το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την πρόταση “Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων”- χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

Αριθ. Απόφασης: 416/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη.

Αριθ. Απόφασης: 417/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση χώρου που στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η. της Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 418/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος wifi4U.

Αριθ. Απόφασης: 419/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευές νέων κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Βάρης” και επιλογή μετά από κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωματικό του, ως μέλος της.

Αριθ. Απόφασης: 420/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων” και επιλογή μετά από κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωματικό του, ως μέλος της.

Αριθ. Απόφασης: 421/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου στο Μυστρά της Πελοποννήσου για το συνέδριο με τίτλο “Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (Π.Σ.Δ.Α.)”.

Αριθ. Απόφασης: 422/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006), για καταστροφή κάδων απορριμμάτων.

Αριθ. Απόφασης: 423/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας - καταστροφής για έγκριση παύσης κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων.

Αριθ. Απόφασης: 424/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017” Ομάδα Α.

Αριθ. Απόφασης: 425/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή και βελτίωση κτιρίων και λειτουργικών υποδομών Κοιμητηρίου Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 426/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Εκπόνηση Οριστικών Μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 427/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 428/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 429/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της 1ης τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 430/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση επέκταση υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπόμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 431/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο “Στατική Ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 432/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Συντήρηση σχολικών κτηρίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 433/2018
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017».

Αριθ. Απόφασης: 434/2018
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δεληγιάννη 13 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 435/2018
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ταϋγέτου 4 στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 436/2018
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χειμάρας 20, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 437/2018
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αυλώνος 10 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 438/2018
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ή μη ποσού 1.670,00€ που αφορά οφειλή για δικαιώματα παράτασης ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 439/2018
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 940,00€ πλέον των προσαυξήσεων από τον βεβαιωτικό κατάλογο 1312/11.7.2018 της εταιρείας “Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 440/2018
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) & Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(αρ. πρωτ. 35509/05.10.2018).