Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
13.11.2018

Αποφάσεις της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (5.11.2018)

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 441/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών μισθωμένων χώρων στάθμευσης.

Αριθ. Απόφασης: 442/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Ενημέρωση και λήψη απόφασης για θέματα προστασίας αρχαιοτήτων, εντός των ορίων του Δήμου μας, από τον εμπειρογνώμονα σε θέματα αρχαιοτήτων και τοπικής ιστορίας κ. Χρ. Διονυσόπουλο.

Αριθ. Απόφασης: 443/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ανάπλασης της πλατείας Δήμα στη Δ.Ε. Βάρης, στα πλαίσια κατασκευής του έργου “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 444/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση σχεδίου όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ο.Α.Π.Π.Α. με τίτλο: “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 445/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την εξουσιοδότηση για την υπογραφή παράτασης μέχρι τις 28/2/2019 του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”.

Αριθ. Απόφασης: 446/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή της 143.4/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης Χρηματοδότησης.

Αριθ. Απόφασης: 447/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης οδών και λοιπών πινακίδων”.

Αριθ. Απόφασης: 448/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Νέος Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 449/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Μηλαδέζας Ο.Τ. Γ320, Ο.Τ. Γ323”.

Αριθ. Απόφασης: 450/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 451/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 38534/24.10.2018 της εταιρίας “Ευάγγελος Χουλιάρας & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 452/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης 63 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 453/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση η μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ταϋγέτου 9 & Κυθήρων, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 454/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Περί αποκατάστασης ή μη ζημιών εντός του οικοπέδου από το ριζικό σύστημα των δένδρων του πεζοδρομίου επί της οδού Ασκληπιού 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 455/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 456/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπαφλέσσα 39 στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 457/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Μαβίλη 5, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 458/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 38822/25.10.2018).

Αριθ. Απόφασης: 459/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. και Δ.Τ. (αρ. πρωτ. 40586/01.11.2018).