Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
15.11.2018

Πρόσκληση της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (19.11.2018)

Σχετικό Αρχείο

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 19η Noεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

 2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018.

 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

 4. Καθορισμός Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2019.

 5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 360/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το Κοιμητήριο Δ.Ε. Βούλας.

 6. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.

 7. Προσδιορισμός ύψους τακτικής επιχορήγησης προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.

 8. Συζήτηση επί σχεδίου ψηφίσματος για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα.

 9. Εξέταση του υπ. αρ. 41994/8.11.2018 αιτήματος της εταιρείας “Riviera Coast – Βλ. Σταθοκωστόπουλος και Σια Ο.Ε.” επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, στην Δ.Ε. Βούλας.

 10. Κατακύρωση της συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για την υλοποίηση συναυλιών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

 11. Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού του Ε.Σ.Δ.Ν.Α.

 12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ. αρ. 6/23-1-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ. αρ.3628-5/16-11-2017 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 13. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ