Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

22.11.2018

Πρόσκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (26.11.2018)

σχετικό αρχείο

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 26η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την ολοκλήρωση της μετάταξης του Αλτσατιανού Ευάγγελου.

 2. Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2018-2019.

 3. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Ε.Β.Ε.Α. για την υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του Δήμου στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 4. Αποδοχή Πρακτικού Νο1/2018 της Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006 για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων και την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων για προσκύρωση για την ιδιοκτησία με Κ.Α.10607 στο Ο.Τ.Γ353 περιοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης.

 5. Αποδοχή Πρακτικού Νο2/2018 της Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006 για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων και την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων για προσκύρωση για την ιδιοκτησία με Κ.Α.10603 στο Ο.Τ.Γ353 περιοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης.

 6. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 48600/21.11.2017, με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτων”.

 7. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους”.

 9. Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

 10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας

 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο με τίτλο “Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων-τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων”.

 12. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

 13. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

 14. Οριστική παραλαβή του έργου “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών, παιδικών σταθμών”.

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου - Ομάδα Α’ 2010 προϋπολογισμού 1.950.000,00 € αναδόχου “Κ/Ξ Χριστόφορος Ι. Χειμώνας - Νικόλαος Β. Τσιατούρας”.

 16. Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα της Γιαννακού Μαρούλας με την επωνυμία “Ιχθυοπωλείο η Μανταλένα”.

 17. Έγκριση ή μη μεταφύτευσης Φοινικοειδών (Πιτσάρδιες) στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Καβάφη 25 & Αθηνάς, στην Δ.Ε. Βούλας.

 18. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 46-48, στην Δ.Ε. Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλκιβιάδου 1, στην Δ.Ε. Βάρης.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλ. Παναγούλη 52, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 21. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “FLAMES RESTAURANT’’ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών μονής όψης, που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο ,εκτός σώματος κτιρίου , στην οδό Λ. Βάρης και Ρεθύμνου , στη Βάρη το έτος 2017.

 22. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ''GINO HAIR AND MORE'', για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής διπλής όψης κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά), επί της οδού Αφροδίτης 7 στη Βάρκιζα, το έτος 2017.

 23. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “INTERSPORT ATHLETICS AEE’’ για την τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Βάρης 60 στη Βάρη το έτος 2017.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                                              NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ