Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Jun
19

19.06.2019 19:30pm - 20:30pm

Jun
20

20.06.2019 19:30pm - 20:30pm

Jun
22

22.06.2019 19:30pm - 20:30pm

11.12.2018

Aποφάσεις της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (19.11.2018)

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 460/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 461/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 462/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 463/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 464/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 360/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το Κοιμητήριο Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 465/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης: 466/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Προσδιορισμός ύψους τακτικής επιχορήγησης προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 467/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση του υπ. αρ. 41994/8.11.2018 αιτήματος της εταιρείας “Riviera Coast – Βλ. Σταθοκωστόπουλος και Σια Ο.Ε.” επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 468/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Συζήτηση επί σχεδίου ψηφίσματος για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα.

Αριθ. Απόφασης: 469/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατακύρωση της συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για την υλοποίηση συναυλιών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Αριθ. Απόφασης: 470/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού του Ε.Σ.Δ.Ν.Α.

Αριθ. Απόφασης: 471/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ. αρ. 6/23-1-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ.αρ.3628-5/16-11-2017 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αριθ. Απόφασης: 472/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»