Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

29.01.2019

Αποφάσεις 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Αριθ. Απόφασης: 497/2018 Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ιλίου.

Αριθ. Απόφασης: 498/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Boουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 499/2018 Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης: 500/2018 Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Βουλιαγμένης και Βάρης “Κ. Μπαγλατζής”.

Αριθ. Απόφασης: 501/2018 Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2018.

Αριθ. Απόφασης: 502/2018 Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 503/2018 Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 504/2018 Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης για τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2019.

Αριθ. Απόφασης: 505/2018 Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 506/2018 Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 507/2018 Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης Καθορισμός τιμήματος για το δικαίωμα παραχώρησης απλών και διπλών οικογενειακών τάφων διαρκούς χρήσεως για το κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 508/2018 Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης Καθορισμός τιμών οστεοφυλακίου και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης .

Αριθ. Απόφασης: 509/2018 Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης Καθορισμός χώρων ταφής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 510/2018 Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων".

Αριθ. Απόφασης: 511/2018 Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στις οδούς Φλέμινγκ & Περικλέους στη Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 512/2018 Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης Παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Θησέως 55 & Ρέας 10 στην Δ.Ε. Βάρης για την TSPG μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Νηπιαγωγείο - "Το Σπίτι που Γελάει").

Αριθ. Απόφασης: 513/2018 Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στάθμευσης ασθενοφόρου επί της οδού Δωδεκανήσου 6 στην Δ.Ε. Βούλας για την Athens Senior Care Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 514/2018 Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του «Σχεδίου Σ.09_2 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ περιοχή Βάρης -Συνοικία Ασυρμάτου- της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης».

Αριθ. Απόφασης: 515/2018 Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ 5029178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αριθ. Απόφασης: 516/2018 Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 517/2018 Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση και ψήφιση διάθεσης δαπάνης ύψους 6.000,00€ στις τρεις πρώτες επιχειρηματικές ομάδες που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 518/2018 Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 519/2018 Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην περιοχή της Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 520/2018 Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης Απευθείας ανάθεση για τη συντήρηση – επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 521/2018 Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 522/2018 Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση παράτασης ισχύος της μελέτης με τίτλο “Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου κατά μήκος της Λεωφόρου Ευελπίδων πρώην Λ. Βάρης Κορωπίου στην Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 523/2018 Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση παράτασης ισχύος της υπηρεσίας με τίτλο “Διερεύνηση συνδυαστικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου του Δήμου – υποβολή προτάσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 524/2018 Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση α) του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο δημοτικό στάδιο Βουλιαγμένης” και β) της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 525/2018 Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 526/2018 Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 527/2018 Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση παράτασης της σύμβασης “Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών.

Αριθ. Απόφασης: 528/2018 Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα του Νικολάου Σταγάκη με την επωνυμία «BREAD CITY» στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 529/2018 Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης Κατανομή (Δ’ 2018) ποσού 70.673,83€ από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 530/2018 Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης Κατανομή ποσού 95.950,83€ που έχει παρακρατηθεί από 01-01-2018 έως 31-10-2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.

Αριθ. Απόφασης: 531/2018 Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης Κατανομή ποσού 22.916,65€ που έχει παρακρατηθεί από 01-01-2018 έως 28.02.2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στο Κ.Α 2119.005.

Αριθ. Απόφασης: 532/2018 Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης Κατανομή ποσού 39.875,98€ που έχει παρακρατηθεί από 01-11-2017 έως 31-12-2017 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.

Αριθ. Απόφασης: 533/2018 Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).

Αριθ. Απόφασης: 534/2018 Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).

Αριθ. Απόφασης: 535/2018 Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση ή μη μεταφύτευσης ελαιόδεντρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 31 στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 536/2018 Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 42005/8.11.2018 της εταιρείας “Βλ. Σταθοκωστόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε”.

Αριθ. Απόφασης: 537/2018 Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “VARISPORTSCLUB” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί παράλληλα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 90 & Καλαμάτας 1 στη Βάρη το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 538/2018 Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “SOUTH COAST” Ακτή Βούλας Α.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Κων. Καραμανλή 4 (Α΄ Πλαζ Βούλας) στη Βούλα το έτος 2017.