Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

08.02.2019

Αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 1/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Ενημέρωση από τον εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα Αρχαιοτήτων και Τοπικής Ιστορίας κ. Χρήστο Διονυσόπουλο για την ιδιαίτερη ιστορική σχέση της επιτύμβιας στήλης των Μαραθωνομάχων της Ερεχθηίδος φυλής με τον αρχαίο δήμο Αναγυρούντα και λήψη απόφασης για την προμήθεια πιστού αντιγράφου της, προκειμένου να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 2/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης ανακήρυξης της κας Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 3/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης ανακήρυξης του κ. Σταματίου Κριμιζή σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 4/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013) και σύσταση νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 5/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης και μέσης τιμής δαπάνης διακλάδωσης αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής.

Αριθ. Απόφασης: 6/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή της 147.6/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου-έγκριση σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Εscrow Account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

Αριθ. Απόφασης: 7/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή ποσού 24.540,78 € που έχει παρακρατηθεί από 1-11-2018 έως 31-12-2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.

Αριθ. Απόφασης: 8/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.

Αριθ. Απόφασης: 9/2019
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότησης επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αριθ. Απόφασης: 10/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

Αριθ. Απόφασης: 11/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.ΠΑ.) για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 12/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 27-11-2018).

Αριθ. Απόφασης: 13/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 18-12-2018).

Αριθ. Απόφασης: 14/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση καταβολής μισθώματος του «Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΚΕΠ) στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου.

Αριθ. Απόφασης: 15/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 16/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγάλο Καβούρι στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 17/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Νίνα Αρτάν & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγ. Καβούρι στην Δ.Ε Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 18/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού που βρίσκεται στο όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 19/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 20/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 45111/28.11.2018)

Αριθ. Απόφασης: 21/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 46505/6.12.2018)

Αριθ. Απόφασης: 22/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την βιωσιμότητα τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 23/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.

Αριθ. Απόφασης: 24/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινοχρήστους χώρους”.

Αριθ. Απόφασης: 25/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 50548/31.12.2018)

Αριθ. Απόφασης: 26/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 953/01.01.2019)

Αριθ. Απόφασης: 27/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1963/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 28/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1967/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 29/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1971/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 30/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1973/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 31/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1974/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 32/2019
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1975/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 33/2019
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 10, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 34/2019
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θάσου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 35/2019
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ιάσωνος, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 36/2019
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 3, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 37/2019
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση - φαρμακείο με την επωνυμία “Αντωνία Ευτ. Σαρτζετάκη” για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1, στη Βάρκιζα, το έτος 2017.