Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
06.03.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 34/2020
Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη στήριξη και συνέχιση λειτουργίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Ελληνικού (Μ.Κ.Ι.Ε.).

Αριθ. Απόφασης: 35/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 36/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 37/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του Τοπικού Δικτύου Πεζοπορικού Τουρισμού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 38/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Κατανομή (Α΄2020) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 39/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-BalkanMed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 40/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.

Αριθ. Απόφασης: 41/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 42/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6374/20.2.2020)

Αριθ. Απόφασης: 43/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6372/20.2.2020)

Αριθ. Απόφασης: 44/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση σύναψης όρων Τροποποίησης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης” & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

Αριθ. Απόφασης: 45/2020
Θέμα 11αo Ημερησίας Διάταξης
Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2020).

Αριθ. Απόφασης: 46/2020
Θέμα 11βo Ημερησίας Διάταξης
Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2021).

Αριθ. Απόφασης: 47/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

Αριθ. Απόφασης: 48/2020
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 49/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 50/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Α.Ο. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 51/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 52/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 53/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Αριθ. Απόφασης: 54/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Αριθ. Απόφασης: 55/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 56/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 57/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 58/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006” .

Αριθ. Απόφασης: 59/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 60/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 61/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 62/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Α.Ο. Βούλας, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 63/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 64/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 65/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 66/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 67/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.) για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 68/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 69/2020
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 - ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 70/2020
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 71/2020
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΕΛΑΙΑ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 72/2020
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΛΕΥΚΙΠΟΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 73/2020
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “TAE KWON DO” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 74/2020
Θέμα 40o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 75/2020
Θέμα 41o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ).

Αριθ. Απόφασης: 76/2020
Θέμα 42o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 77/2020
Θέμα 43o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Αριθ. Απόφασης: 78/2020
Θέμα 44o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων” έτους 2017 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση, ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού.

Αριθ. Απόφασης: 79/2020
Θέμα 45o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Άννα Βάλβη) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 80/2020
Θέμα 46o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Ράνια Πολύζου), κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 81/2020
Θέμα 47o Ημερησίας Διάταξης
Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα).

Αριθ. Απόφασης: 82/2020
Θέμα 48o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 83/2020
Θέμα 49o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ήβης 8 στη Δ.Ε Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 84/2020
Θέμα 50o Ημερησίας Διάταξης
Επικύρωση της έγκρισης ταφής (φιλοξενία) στον με αριθ. Π 202 οικογενειακό τάφο Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 85/2020
Θέμα 51o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής τριών δένδρων (λεύκες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 4 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 86/2020
Θέμα 52o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων επί της οδού Πλαπούτα 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 87/2020
Θέμα 53o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 88/2020
Θέμα 54o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός στη συμβολή της με τη Λεωφ. Αθηνάς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 89/2020
Θέμα 55o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θεμιστοκλέους 37 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 90/2020
Θέμα 56o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 52Β στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 91/2020
Θέμα 57o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παλλάδος και Δάφνης 1 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 92/2020
Θέμα 58o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προμηθέως 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 93/2020
Θέμα 59o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χάριτος 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 94/2020
Θέμα 60o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δάφνης 8 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 95/2020
Θέμα 61o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 96/2020
Θέμα 62o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής φοίνικα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σολωμού 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 97/2020
Θέμα 63o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ευκάλυπτου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ακτής 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 98/2020
Θέμα 64o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο ξερών πεύκων επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 99/2020
Θέμα 65o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 100/2020
Θέμα 66o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παπανδρέου 7 στη Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 101/2020
Θέμα 68o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (βραχυχίτωνες) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μιλτιάδου 2 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 102/2020
Θέμα 69o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ρόδου και Σπετσών στη Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 103/2020
Θέμα 70o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαταιών 27 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 104/2020
Θέμα 71o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σαντορίνης 28 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 105/2020
Θέμα 72o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΜΑΡΤΙΔΗ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων στην Βάρη το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 106/2020
Θέμα 73o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία YAVA-EYΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πινακίδων/επιγραφών μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Ευελπίδων και Καλαμάτας 1, στη Βάρη το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 107/2020
Θέμα 74o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “VARKIZA RESORT” EVENT MANAGEMENTGROUP MON. IKE OΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών σε ιδιωτικό χώρο σε παράδρομο τη Λ. Ποσειδώνος στην Ακτή Βάρκιζας το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 108/2020
Θέμα 75o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί μη παράλληλα προς την όψη κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ήρας 2 στη Βουλιαγμένη το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 109/2020
Θέμα 76o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “CARIVE CAFE” ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΔΑΛΑΚΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση τεσσάρων (4) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών, εκ των οποίων οι τρείς (3) πινακίδες είναι διπλής όψης, κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) και μία (1) πινακίδα είναι μονής όψης στην πλάγια πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λ. Ευελπίδων, στη Βάρη το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 110/2020
Θέμα 77o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΝESTLE MINI MARKET VUNTSOVA LYUDMILA VELINOVA” για μία (1) επιγραφή-σημαία διπλής όψης σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού Αθηνάς 20 στη Βουλιαγμένης ,το έτος 2019.