Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
30.04.2020

Πρόσκληση 5ης Τακτικής-Διά Περιφοράς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (4.5.2020)

  1.  

  2. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  3. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  4.  

  5. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, συγκαλείται η 5η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 4η Μαΐου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 12:00 και λήξης τις 13:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης ορισμού μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.).

  2. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στην οδό Ιάσωνος και στην οδό Πανός, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης .

  3. Προγραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην πυρασφάλεια με τετράμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2020.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ