Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
12.06.2020

Πρόσκληση της 7ης (Κεκλεισμένων των Θυρών) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (15.6.2020)

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 7η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 15η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

 2. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βάρης.

 3. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βούλας.

 4. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 5. Τροποποίηση της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης μετ´ανταλλάγματος μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορά στην έκταση του Κάμπινγκ Βούλας.

 6. Κίνηση της διαδικασίας για την σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με τον Ν.4447/16, άρθρο 7 παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4685/2020 άρθρο 99 παρ. 5α.

 7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020.

 8. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Α. Παπαρηγόπουλου) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 9. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης για την παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 10. Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας.

 11. Λήψη απόφασης περί της σκοπιμότητας δημοπράτησης 10 τ.μ. στο μόλο μπροστά από το κατάστημα “ΕΝ ΠΛΩ” για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 12. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στον όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλιαγμένη για το έτος 2020.

 13. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παράταση του προγράμματος “Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”.

 14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικού του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”.

 15. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων».

 16. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2212 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στην Δ.Ε. Βούλας.

 18. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Π. Γρηγορίου Ε’ 9, στην Δ.Ε. Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 15 στην Δ.Ε Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Πανδώρας 21, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 21. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 57, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσωνος 22 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ