Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
09.07.2020

Πρόσκληση της 9ης (Κεκλεισμένων των θυρών) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.7.2020)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 9η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 13η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση εκτάσεων στην ΔΕ Βούλας για δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 2. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 3. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της εταιρείας NORTH AEGEAN SLOPS Eμπορική Μονομετοχική Α.Ε.

 4. Γνωμοδότηση επί της πρότασης του Πολεοδομικού Σχεδίου «Γειτονιά Α» περιοχής Κίτσι Δήμου Κρωπίας.

 5. Γνωμοδότηση σχετικά με την μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κρωπίας (Α & Β Φάση).

 6. Έγκριση όρων μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Σωματείου “Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες”.

 7. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 8. Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας.

 9. Τροποποίηση απόφασης επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων.

 10. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 28/2020 απόφαση του Δ.Σ.

 11. Καταβολή ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0606 στο Δημ. Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 12. Επικύρωση της εγκρίσεως ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθμ. Γ΄43 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 13. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών” και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020.

 14. Τροποποίηση της 214/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την κατάταξη του ανοιχτού Αθλητικού Κέντρου Κ. Μπαγλατζής, σύμφωνα με το ν.4479/2017.

 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Διαμόρφωση Κ.Χ. Πλατείας Θεάτρου Δ.Ε. Βάρης”.

 16. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων Σχολικών Μονάδων του Δήμου.

 17. Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης στο ακίνητο επί της οδού Μενελάου 41 & Ξενοφώντος στη Βουλιαγμένη.

 18. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

 19. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “Απολλώνιες Ακτές Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χερσαίου και θαλάσσιου χώρου”.

 20. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους με αρ. νηολογίου “ΛΠ 7420 ΣΤ” των Ευαγγελίας Βούρου του Ιωάννη και Διονυσίου Μιχαλοπούλου του Μιχαήλ στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2019.

 21. Έγκριση για την κοπή δυο δένδρων επί του υπό κατασκευή πεζοδρομίου της οδού Μικρής Βάρης 19 στην περιοχή ¨Μηλαδέζα” της Δ.Κ. Βάρης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελορίζου 8, στην Δ.Ε Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (νερατζιές) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός 28, στη Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Εφέσου έναντι του αριθμού 3, στη ΔΕ Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σπετσών 23, στη ΔΕ Βούλας.