Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
12.08.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 186/2020 Θέμα 1o Πρό Ημερησίας Διάταξης Έγκριση κατ΄εξαίρεση εκτέλεσης εργασιών στη Δ.Ε Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 187/2020 Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 188/2020 Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας –Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε Βάρης. Αριθ. Απόφασης: 189/2020 Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 190/2020 Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 191/2020 Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης μετ´ανταλλάγματος μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορά στην έκταση του Κάμπινγκ Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 192/2020 Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης Κίνηση της διαδικασίας για την σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με τον Ν.4447/16, άρθρο 7 παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4685/2020 άρθρο 99 παρ. 5α. Αριθ. Απόφασης: 193/2020 Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020. Αριθ. Απόφασης: 194/2020 Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Α. Παπαρηγόπουλου) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006. Αριθ. Απόφασης: 195/2020 Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης για την παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 196/2020 Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας. Αριθ. Απόφασης: 197/2020 Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης περί της σκοπιμότητας δημοπράτησης 10 τ.μ. στο μόλο μπροστά από το κατάστημα “ΕΝ ΠΛΩ” για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Αριθ. Απόφασης: 198/2020 Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στον όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλια γμένη για το έτος 2020. Αριθ. Απόφασης: 199/2020 Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παράταση του προγράμματος “Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”. Αριθ. Απόφασης: 200/2020 Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικού του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”. Αριθ. Απόφασης: 201/2020 Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων». Αριθ. Απόφασης: 202/2020 Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2212 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 203/2020 Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στην Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 204/2020 Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής δέντρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Π. Γρηγορίου Ε’ 9, στην Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 205/2020 Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 15 στην Δ.Ε Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 206/2020 Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Πανδώρας 21, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 207/2020 Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 57, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 208/2020 Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσωνος 22 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.