Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
26.11.2020

Πρόσκληση της 16ης Τακτικής-Διά Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 16η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 30η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.

 2. Εγκριση 7ης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020.

 4. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη τελών απλής χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 και δεν έκαναν την χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου.

 5. Διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 15-6474.013 “Δωρεά χρηματικών βραβείων από την Τράπεζα Eurobank για την κάλυψη των επάθλων του Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου.

 6. Ρυθμίσεις για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας.

 7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών αρμοδιότητας δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2021.

 8. Ψήφιση Κανονισμού Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 9. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020 του Σωματείου Εθελοντικής Αρωγής και Φροντίδας “Νέοι Ορίζοντες”.

 10. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 του φιλανθρωπικού σωματείου «Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας».

 11. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 12. Υπογραφή της Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA.

 13. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “Φίλοι της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα”.

 14. Έγκριση δαπάνης εξόδων κηδείας του τέως Δημάρχου Βάρης Παναγιώτη Καπετανέα.

 15. Kαθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.

 16. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 39945/12.11.2020 της εταιρείας “Ευάγγελος Χουλιάρας & Σια Ο.Ε”.

 17. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την κατασκευή και την εκμίσθωση κυλικείου-αναψυκτηρίου στο Κοιμητήριο Βούλας.

 18. Επικύρωση εγκρίσεως αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενίας) στον με αρ. Α-567 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας.

 19. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΜΠΑΡΜΑΡΟΣΑ” με αρ. νηολογίου “ΝΚ 1769” του Τζουβελάκα Νικόλαου του Αντωνίου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2018.

 20. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΕΒΕΛΙΝΑ” με αρ. νηολογίου “ΛΠ 7420 ΣΤ” των Ευαγγελίας Βούρου του Ιωάννη κ΄ Διονυσίου Μιχαλόπουλου του Μιχαήλ στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2019.

 21. Επιβολή προστίμου διαφήμισης για το έτος 2012 (Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδος).

 22. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πρίγκιπος Πέτρου, στην Δ.Ε. Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (λεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην πλατεία Περσάκη, στην Δ.Ε. Βάρης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Απόλλωνος (στην Γ΄ είσοδο της πλαζ Βουλιαγμένης), στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δέντρο (φοίνικα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας 17, στην Δ.Ε. Βούλας.

 26. Έγκριση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) σε κοινόχρηστο χώρο οικοδομής.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.