24.06.2021

Πρόσκληση της 9ης Τακτικής Μέσω Τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 9η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 28η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Δήμο.

 2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 3. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης επί των οδών Βας. Κωνσταντίνου και Σπύρου Λούη στη Βάρη.

 4. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για υπηρεσιακές ανάγκες.

 5. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Kοιμητήριο Βούλας.

 6. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0903 διαζώματος άνω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 7. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Σαπφούς 2 και Αργοναυτών στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 8. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκων) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Προμηθέως 17 στην Δ.Ε Βούλας.

 9. Έγκριση ή μη κοπής ενός δέντρου(πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Δανάης 7 και Αρμονίας στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 10. Έγκριση ή μη κοπής ενός δέντρου (κουκουναριάς) επί του πεζοδρομίου και σε επαφή με την μάνδρα ακινήτου επί των οδών Ναυσικάς 13 και Μεταναστών στην Δ.Ε Βάρης

 11. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο Κοιμητήριο της Δ.Ε Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.