22.07.2021

Πρόσκληση της 11ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 11η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ειδική αιτιολόγηση για την ένταξη στην Π.Ε. 1 του Γ.Π.Σ. της περιοχής Φλέμινγκ [ως υπο-ενότητες 1.1 & 1.2] – σε συνέχεια της 2654/2020 απόφασης του ΣτΕ.

 2. Tροποποίηση της υπ΄ αρ. 40/29-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και σήμανσης της περιοχής «Πηγαδάκια» της Δημοτικής Ενότητας Βούλας (2η Αναθεώρηση).

 3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών στη Λεωφόρο Β. Παύλου μεταξύ των οδών Δάφνης και Λεωφ. Βουλιαγμένης”.

 4. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην περιοχή Ασύρματος στην Δ.Ε. Βάρης.

 5. Λήψη απόφασης για υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο Καβούρι, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 6. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28305/21.7.2021)

 7. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28213/21.7.2021)

 8. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28221/21.7.2021)

 9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, στέγασης του αρχείου του Δήμου, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αττικής.

 10. Αίτημα αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενία) στον με αριθμ. Π΄104 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 11. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 64, στην Δ.Ε. Βούλας.

 12. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 65, στην Δ.Ε. Βούλας.

 13. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημητρακοπούλου 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

 14. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσας 3, στην Δ.Ε. Βούλας.

 15. Έγκριση ή μη κοπής ξερού δένδρου εντός οικοπέδου στην συμβολή των οδών Λ. Κ.Καραμανλή και Αιγέως, στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.