02.09.2021

Πρόσκληση της 12ης Συνεδρίασης Μέσω Τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 12η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 6η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 2. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

 3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του “Μουσείου Μπενάκη” για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ 251 στην Δ.Ε Βούλας.

 4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Στυλιανής Χρυσοχόου (αρ. πρωτ. 28569/22.7.2021) κλπ (3) για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε Ο.Τ 306 Α στη Δ.Ε Βούλας.

 5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γεωργίου Ζουρντού (28567/22.7.2021) κλπ (3) για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε Ο.Τ 306 Α στη Δ.Ε Βούλας.

 6. Εξέταση αιτήματος Ευστράτιου Πετρουνέα (αρ. πρωτ. 28564/22.7.2021).

 7. Εξέταση αιτήματος Ελένης συγ. Αργυρίου Μάρκου (αρ. πρωτ. 28565/22.7.2021).

 8. Δημοτικό πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων γατών.

 9. Έγκριση Γ’ Κατανομής 2021 ποσού 75.766,18 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 10. Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας.

 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2021.

 12. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων”

 13. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου Αθηνών Ουρανία Πολύζου-Νταιλιάνα κατ΄άρθρο 281 παρ. 3 ν.3463/2006.

 14. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1907 διαζώματος μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 15. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσης του με αρ. 0614 τομέα ΤΤ6 (κατηγορίας Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 16. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0504 τομέα ΤΤ5 (Κατηγορίας Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Θησέως και Αιόλου στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 18. Έγκριση η μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ακόβης 2, στη Δ.Ε. Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στο ακίνητο επί της οδού Σπετσών 118-18α στη Δ.Ε Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Παγκάλου 3-5, Ίριδος και Διγενή στη Δ.Ε Βούλας.

 21. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ερμού 13Α στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Βουτυρά 19 στην Δ.Ε. Βούλας.

 23. Έγκριση η μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Ηλίου 37 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκων) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Προμηθέως 17 στην Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση η μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Δανάης 7 και Αρμονίας στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημητρακοπούλου 10 στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.