08.10.2021

Πρόσκληση της 13ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη - μικτή συνεδρίαση)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 “Καλλικράτης” και του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 συγκαλείται η 13η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη - μικτή συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Τρίτη 12/10/2021 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 13η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών στις οδούς Αυλώνος, Ακτής και Ηλίου.

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας”

 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών και της προσβασιμότητας δικτύου χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου”

 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών τους «Ανάπλαση των οδών Ακτής-Ηλίου μεταξύ της Λ. Κ. Καραμανλή και της οδού Κρόνου στο Καβούρι».

 5. Συζήτηση επι προτάσεων για ονοματοδοσία οδού – πλατείας του Δήμου, προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη.

 6. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2021.

 7. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2021.

 8. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.

 9. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ”.

 10. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

 11. Ορισμός εκπροσώπων στα σχολικά συμβούλια.

 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2021.

 13. Συμπλήρωση της υπ. αρ. 241/2021 απόφασης δημοτικού συμβουλίου σχετικά με το Δημοτικό πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων γατών.

 14. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Σωματείου “Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας”.

 15. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποκατάσταση τμήματος δημοτικού φωτισμού επί της οδού Λακωνίας 12.

 16. Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης προσωρινής θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Πανός 8, στην ΔΕ Βουλιαγμένης, για το έτος 2021.

 17. Έγκριση αιτήματος δικαιώματος ταφής (φιλοξενία) στον με αριθμ. 231 Π΄ οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 18. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2007 διαζώματος μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0612 τομέα ΤΤ6 (Κατηγορίας Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Αιόλου 25-27 στην Δ.Ε. Βάρης.

 21. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης 43 στην Δ.Ε. Βούλας.

 22. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Ήρας 6 στην Δ.Ε. Βάρης.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μεγάλου Βασιλείου 62 στην Δ.Ε. Βούλας.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (κυπαρίσσια) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημητσάνης 17-19 στην Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριάς) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πραξιτέλους 2 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Σαπφούς 2 και Αργοναυτών στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ιερολοχιτών 39-41 στην Δ.Ε. Βούλας.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκα) επί των οδών Αιγαίου και Κ. Παλαμά 2 στην Δ.Ε. Βάρης.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κολοκοτρώνη 23 στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.