Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

03.05.2018

Πρόσκληση της 8ης Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (07.05.2018)

Κάντε κλικ εδώ να δείτε την πρόσκληση και τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 7η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ψήφισμα για το Νομοσχέδιο που αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 2. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στην ανατολική παραλία Βάρκιζας, έτους 2018.
 3. Έγκριση Μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανάπλασης πλατείας Νυμφών (Κεντρική Πλατεία Βουλιαγμένης)".
 4. Έγκριση χάρτη αστικών πυκνώσεων που συντάχθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2α 2β και 4 του άρθρου 23 του Ν.3889/2010 όπως ισχύει σήμερα.
 5. Λήψη απόφασης για τον τρόπο απόκτησης οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος και Απόλλωνος στην Δ.Ε. Βάρης.
 6. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτι­σμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.
 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.
 8. Καθορισμός όρων δόμησης και οικοδομικών περιγραμμάτων (κόκκινες γραμμές) στο Ο.Τ. Γ368, για την κατασκευή κολυμβητηρίου στην περιοχή Μηλαδέζας στη Δ.Ε. Βάρης.
 9. Έγκριση της μελέτης για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς Ηρώων Πολυτεχνείου στα Ο.Τ. 360-361 στη Δ.Ε. Βάρης.
 10. Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 11. Παραχώρηση θέσης A.M.Ε.Α. στην κα Ειρήνη Κριεκούκη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10271/20-3-2018 αίτηση της.
 12. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου παραλιακού χώρου στην παραλία "Αγίου Νικολάου" Βουλιαγμένης, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
 13. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου παραλιακού χώρου έναντι πλαζ "ΑΣΤΕΡΑ''' Βουλιαγμένης, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ηλεκτροφωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων".
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας - καταστροφής για έγκριση παύσης κυκλοφορίας δη­μοτικών αυτοκινήτων.(αρ. πρωτ. 13947/23.4.2018)
 16. Έγκριση κατασκευής ομπρέλας για το κατάστημα "ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΑΦΟΙ Ο.Ε.".
 17. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας "NINA ΑΡΤΑΝ & ΣΙΑ Ε.Ε." για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, για την τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων στο Μεγάλο Καβούρι στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης, για το έτος 2018.
 18. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας "Πέτρος Σκεπασιανός & ΣΙΑ Ε.Ε." για την απλή χρήση αιγια­λού και παραλίας, για την τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων στο Μεγάλο Κα­βούρι στην Δ.Ε, Βουλιαγμένης, για το έτος 2018.
 19. Λήψη απόφασης περί ελευθέρωσης των με αριθμ. 235, 314,161 τάφων τριετούς χρήσεως στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας με οστά αγνώστων θανόντων.
 20. Παράταση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοθυρίδων και λοιπών στοιχείων για ης ανάγκες των κοιμητηρίων".
 21. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών.(15542/3.5.2018)
 22. Έγκριση χρονικής επέκτασης υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο "Προμήθεια ετοίμου φαγητού για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Σίτισης".
 23. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθ£ΐα έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering)".
 24. Έγκριση α) παραχώρησης κτηρίου Ιατρείου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και β) του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης για την υλοποίηση του έργου (Πράξης) με τίτλο "Δο­μές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης" στο πλαίσιο του Περιφεριακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙ­ΚΗ" 2014-2020 του Αξονα Προτεραιότητας (09).
 25. Παράταση προθεσμίας εκχώρησης περιπτέρου.
 26. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2018 του φιλανθρωπικού σωματείου "Οι φί­λοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας-Πεντέλης".
 27. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιγέως 8 στην Δ.Ε. Βούλας.
 28. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(14183/24.4.2018)