Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

11.05.2018

Αποφάσεις της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (26.03.2018)

Για να δείτε τις αποφάσεις κάνε κλικ εδώ

Αριθ. Απόφασης: 120/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ).

Αριθ. Απόφασης: 121/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού, έτους 2018, του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 122/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, που βρίσκεται στον όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη.

Αριθ. Απόφασης: 123/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Εκμίσθωση χώρου στάθμευσης μπροστά από το ξενοδοχείο “Divani Apollon Palace” με απευθείας συμφωνία.

Αριθ. Απόφασης: 124/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της επέκτασης της παιδικής χαράς 24ης Ιουλίου στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 125/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.

 Αριθ. Απόφασης: 126/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” Άξονας Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας”.

Αριθ. Απόφασης: 127/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή πρότασης και αιτήματος χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο: “Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας”.

Αριθ. Απόφασης: 128/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 129/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Σύναψη συμφωνίας με την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. για υπηρεσίες διατραπεζικών εισπράξεων.

Αριθ. Απόφασης: 130/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων».

 Αριθ. Απόφασης: 131/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης  συμπληρωματικής σύμβασης  του έργου «Κατασκευή Ανελκυστήρα στο Δημαρχείο».

Αριθ. Απόφασης: 132/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) του 2ου Α.Π.Ε.  του έργου “Δημοτική οδοποιία – Κατασκευή & Συντήρηση οδών – Επισκευή τσιμεντοδρόμων” β) αναμόρφωση ποσού  προϋπολογισμού  του  έργου με Κ.Α. 30-7323.022 λόγω απολογιστικών εργασιών (αρχαιολογία) και  γ) της 2ης παράτασης της συμβατικής  προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 133/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 134/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμμετοχή Δημάρχου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Αριθ. Απόφασης: 135/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Εναλλακτική Αξιοποίηση Πράσινων και Οργανικών Αποβλήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 136/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμών.(αρ. πρωτ. 10270/20.3.2018)

Αριθ. Απόφασης: 137/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης - τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 138/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση προσωρινής θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στη Βάρκιζα.

Αριθ. Απόφασης: 139/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 331/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (Κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης).

 Αριθ. Απόφασης: 140/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω συμβουλίου και του αναπληρωτή του, για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 141/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω συμβουλίου και του αναπληρωτή του, για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 142/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον “Αθλητικό Όμιλο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 143/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2017 από το Δήμο στον Αθλητικό Σύλλογο “Μενάλκης”.

Αριθ. Απόφασης: 144/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 145/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “Μενάλκης”.

Αριθ. Απόφασης: 146/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση δράσεων του “Αθλητικού Ομίλου Διλόφου”.

Αριθ. Απόφασης: 147/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους με αρ. νηολογίου “ΛΠ 3596-Θ” του Κοκόλου Κωνσταντίνου του Χριστόδουλου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 148/2018
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 12 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 149/2018
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 9 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.