Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

11.05.2018

Αποφάσεις της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (23.04.2018)

Για να δείτε τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

Αριθ. Απόφασης: 150/2018
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του κτηματολογικού πίνακα και του κτηματολογικού διαγράμματος για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ρέμα Κόρμπι.

Αριθ. Απόφασης: 151/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 152/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 153/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης απο πετρέλαιο και άλλες ουσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 154/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μετονομασίας της Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου σε Λεωφ. Ευελπίδων ύστερα από την σχετική απόφαση - έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Κ.Δ. & Κ.

Αριθ. Απόφασης: 155/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μετονομασίας της πλατείας Άλσους σε πλατεία Δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου ύστερα από τη σχετική απόφαση – έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Κ.Δ. & Κ.

Αριθ. Απόφασης: 156/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την υπομίσθωση της έκτασης “Ακτή Α' Βούλας” (Κάμπινγκ Βούλας).

Αριθ. Απόφασης: 157/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την υπομίσθωση της έκτασης “Ακτή Β' Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 158/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στον όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 159/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” Άξονας προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”.

Αριθ. Απόφασης: 160/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Λεμεσό της Κύπρου για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” Benefit As you Save” στο πλαίσιο του INTERREG – BalkanMed 2014-2020..

Αριθ. Απόφασης: 161/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για το Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Αποβλήτων Ενδυμάτων και Υποδημάτων, στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης με την εταιρεία «RECYCOM – Β. ΑΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Αριθ. Απόφασης: 162/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το έργο “Ανάπτυξη έργου στην Νότια Αττική - Project Development in South Attica – PRODESA”.

Αριθ. Απόφασης: 163/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση χρονικής επέκτασης υφισταμένης σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα” (αφορά την ομάδα Β1).

Αριθ. Απόφασης: 164/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου κ. Γεωργίου Μάγκου κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 165/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αίτησης παράτασης του αναδόχου του έργου: “Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 166/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαιρέτου ελλιμενισμού του σκάφους “ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ” με αρ. νηολογίου “ΛΘ 20029” του ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΣΗΦ στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 167/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΙΚ” με αρ. νηολογίου “ΤΠ 857-β της εταιρείας “VLAVIANOS GROUP AE” στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 168/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κοπής δένδρου επί του οδοστρώματος της οδού Περικλέους 16 στην Δ.Ε. Βάρης στα πλαίσια του έργου “Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 169/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 27 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 170/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πειραιώς 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 171/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ευκαλύπτου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 64 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 172/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 12740/11.4.2018).

Αριθ. Απόφασης: 173/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(αρ. πρωτ. 12834/12.4.2018)

Αριθ. Απόφασης: 174/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης για την “Εκδήλωση – Ομιλία του καθηγητή – συγγραφέα  κ. Σαράντου Καργάκου” στις 29 Μαΐου 2018.

Αριθ. Απόφασης: 175/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης για την “Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου”.