Συμβαίνουν στην πόλη μας

11.05.2018

Αποφάσεις της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (07.05.2018)

Για να δείτε τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

Αριθ. Απόφασης: 176/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 177/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το έτος 2017.