Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
20.06.2018

Αποφάσεις της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (07.05.2018)

Σχετικά Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 178/2018
Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 179/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα για το Νομοσχέδιο που αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αριθ. Απόφασης: 180/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση χορήγησης άδειας κατάληψης χώρου στην Ανατολική παραλία Βάρκιζας, 4μηνης διάρκειας.

Αριθ. Απόφασης: 181/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μελέτης με τίτλο: “Μελέτη ανάπλασης πλατείας Νυμφών (Κεντρική Πλατεία Βουλιαγμένης)”.

Αριθ. Απόφασης: 182/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση χάρτη αστικών πυκνώσεων που συντάχθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2α 2β και 4 του άρθρου 23 του Ν.3889/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Αριθ. Απόφασης: 183/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον τρόπο απόκτησης οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος και Απόλλωνος στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 185/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 186/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός όρων δόμησης και οικοδομικών περιγραμμάτων (κόκκινες γραμμές) στο Ο.Τ. Γ368, για την κατασκευή κολυμβητηρίου στην περιοχή Μηλαδέζας στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 187/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς Ηρώων Πολυτεχνείου στα Ο.Τ. 360-361 στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 188/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Αριθ. Απόφασης: 189/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση θέσης Α.Μ.Ε.Α. στην κα Ειρήνη Κριεκούκη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10271/20-3-2018 αίτηση της.

Αριθ. Απόφασης: 190/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου παραλιακού χώρου στην παραλία “Αγίου Νικολάου” Βουλιαγμένης, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

Αριθ. Απόφασης: 191/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου παραλιακού χώρου έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” Βουλιαγμένης, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

Αριθ. Απόφασης: 192/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός Κοινόχρηστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 193/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας - καταστροφής για έγκριση παύσης κυκλοφορίας δημοτικών αυτοκινήτων.(αρ. πρωτ. 13947/23.4.2018)

Αριθ. Απόφασης: 194/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κατασκευής ομπρέλας για το κατάστημα “ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΑΦΟΙ Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 195/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “ΝΙΝΑ ΑΡΤΑΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, για την τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων στο Μεγάλο Καβούρι στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης, για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 196/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, για την τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων στο Μεγάλο Καβούρι στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης, για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 197/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί ελευθέρωσης των με αριθμ. 235, 314, 161 τάφων τριετούς χρήσεως στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας με οστά αγνώστων θανόντων.

Αριθ. Απόφασης: 198/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοθυρίδων και λοιπών στοιχείων για τις ανάγκες των κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 199/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών.(15542/3.5.2018)

Αριθ. Απόφασης: 200/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση χρονικής επέκτασης υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Σίτισης”.

Αριθ. Απόφασης: 201/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (catering)”.

Αριθ. Απόφασης: 202/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α) παραχώρησης κτηρίου Ιατρείου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και β) του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης για την υλοποίηση του έργου (Πράξης) με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” στο πλαίσιο του Περιφεριακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 του Άξονα Προτεραιότητας (09).

Αριθ. Απόφασης: 203/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση προθεσμίας εκχώρησης περιπτέρου.

Αριθ. Απόφασης: 204/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2018 του φιλανθρωπικού σωματείου “Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας – Πεντέλης”.

Αριθ. Απόφασης: 205/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιγέως 8 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 206/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(14183/24.4.2018)