Συμβαίνουν στην πόλη μας

Κάντε κλικ εδώ να δείτε την πρόσκληση και τα θέματα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 7η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Ψήφισμα για το Νομοσχέδιο που…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Eιδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 7η Mαϊου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 23η Aπριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.…
Για να δείτε τα αρχεία κάντε κλικ εδώ Αριθ. Απόφασης: 105/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση μελέτης διαμόρφωσης έκτασης Ακτής Α’ Βούλας (κάμπινγκ Βούλας).Αριθ. Απόφασης: 106/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση μελέτης διαμόρφωσης έκτασης Ακτής Β’ Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 107/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 108/2018Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 109/2018Θέμα…