Συμβαίνουν στην πόλη μας

Για να δείτε τα αρχεία κάντε κλικ εδώ Αριθ. Απόφασης: 105/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση μελέτης διαμόρφωσης έκτασης Ακτής Α’ Βούλας (κάμπινγκ Βούλας).Αριθ. Απόφασης: 106/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση μελέτης διαμόρφωσης έκτασης Ακτής Β’ Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 107/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 108/2018Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 109/2018Θέμα…
Αριθ. Απόφασης: 46/2018Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτικού συστήματος επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος για αγωνιστικούς χώρους.Αριθ. Απόφασης: 47/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΣυμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄αρ. 560/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.Αριθ. Απόφασης: 48/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.Αριθ. Απόφασης:…
Αριθ. Απόφασης: 23/2018Θέμα 1ο προΗμερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα στήριξης προς τον Δήμαρχο Πατρέων.Αριθ. Απόφασης: 24/2018Θέμα 2ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.Αριθ. Απόφασης: 25/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 26/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 27/2018Θέμα 13ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 2041/19-1-2018 της εταιρίας “Vive Mar -…