Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Σχετικά αρχεία   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 29η Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης για την…
Σχετικά Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 240/2018Θέμα 1ο Eκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα σχετικά με το Μακεδονικό ζήτημα. Αριθ. Απόφασης: 241/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΑπόφαση – Ψήφισμα σχετικά με την μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου ΟΑΣΑ – Ο.ΣΥ Ελληνικού. Αριθ. Απόφασης: 242/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου. Αριθ. Απόφασης: 243/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση της υπ. αρ. 210/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου…
Σχετικά αρχεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 16η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Ψήφισμα σχετικά με την ονοματοδοσία…
Σχετικά αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 25η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση – Ψήφισμα σχετικά με…