Συμβαίνουν στην πόλη μας

Αριθ. Απόφασης: 46/2018Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτικού συστήματος επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος για αγωνιστικούς χώρους.Αριθ. Απόφασης: 47/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΣυμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄αρ. 560/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.Αριθ. Απόφασης: 48/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.Αριθ. Απόφασης:…
Αριθ. Απόφασης: 23/2018Θέμα 1ο προΗμερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα στήριξης προς τον Δήμαρχο Πατρέων.Αριθ. Απόφασης: 24/2018Θέμα 2ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.Αριθ. Απόφασης: 25/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 26/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 27/2018Θέμα 13ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 2041/19-1-2018 της εταιρίας “Vive Mar -…
 συνημμένα αρχεία Αριθ. Απόφασης: 1/2018Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΟρισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης”.Αριθ. Απόφασης: 2/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΥπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου.Αριθ. Απόφασης: 3/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕπικύρωση Συμφώνου Συναντίληψης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ…