Συμβαίνουν στην πόλη μας

 συνημμένα αρχεία Αριθ. Απόφασης: 1/2018Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΟρισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης”.Αριθ. Απόφασης: 2/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΥπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου.Αριθ. Απόφασης: 3/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕπικύρωση Συμφώνου Συναντίληψης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ…