Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Αριθ. Απόφασης: 433/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ     Αριθ. Απόφασης: 422/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια Συρία. Αριθ. Απόφασης: 423/2019Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Ψήφισμα στήριξης προς τον Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου. Αριθ. Απόφασης: 424/2019Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 425/2019Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση των…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 388/2019Θέμα 1o προ Ημερησίας Διάταξης Ψήφισμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας. Αριθ. Απόφασης: 389/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Μεταφορά ή μη των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στον υπό άνοιγμα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αριθ. Απόφασης: 390/2019Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 30η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, την 30η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της…