Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

σχετικό αρχείο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 5η Noεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για…
σχετικά αρχεία Αριθ. Απόφασης: 381/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 382/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση απολογισμού και ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2016. Αριθ. Απόφασης: 383/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 384/2018Θέμα 4ο Ημερήσιας…
σχετικά αρχεία Σχετικά αρχεία Αριθ. Απόφασης: 355/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος, έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 356/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 357/2018Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση όρων για την σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 995.000,00 € προς αγορά οικοπέδου για δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου- Πολυχώρου, Βιβλιοθήκης και συναφών χρήσεων στη Βάρκιζα στην Δ.Ε.…
Σχετικά αρχεία   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 22η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση κανονισμού απονομής μεταλλίων…
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περιλήψεως δικογράφου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4182/2013. Με το παρόν πρακτικό, οι υπογράφοντες υπάλληλοι του Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, δημοσιεύσαμε σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου και σε δημόσια μέρη του Δήμου μας, πλήρες κείμενο της παρακάτω περιλήψεως, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4182/2013 (Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών…