Συμβαίνουν στην πόλη μας

Συνημμένα Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 577/2017Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.Αριθ. Απόφασης: 578/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης χρήσεων γης οικοπέδου ιδιοκτησίας Ο.Σ.Κ. στο Ο.Τ. 15 από κατοικία σε χώρο σχολείου.Αριθ. Απόφασης: 579/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου οδών Ποσειδώνος - Βασ.…
Συνημμένα Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 537/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017. Αριθ. Απόφασης: 538/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 539/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη εκ νέου απόφασης για την απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος και Απόλλωνος στην περιοχή Βάρκιζα στην Δ.Ε. Βάρης, μετά από τελική επιμέτρηση του…