Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

 συνημμένα αρχεία Αριθ. Απόφασης: 1/2018Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΟρισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης”.Αριθ. Απόφασης: 2/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΥπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου.Αριθ. Απόφασης: 3/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕπικύρωση Συμφώνου Συναντίληψης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ…