Συμβαίνουν στην πόλη μας

Συνημμένα Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 499/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΑπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θάνατο του Αντιδημάρχου Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος καθώς και αναπληρωτή Δημάρχου Φιλάρετου Χατζηστεφάνου. Αριθ. Απόφασης: 500/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 501/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση απολογισμού και ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων…
 Σχετικά Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 491/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 492/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 493/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 494/2017Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2018.Αριθ. Απόφασης:…