Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 14η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της της Ημερήσιας Διάταξης. Μεταφορά ή μη των πλεοναζόντων ταμειακών…
17H ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2019. Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στο χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα Ο.Τ Γ111, Γ156 οδός Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης). Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο…
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Αριθ. Απόφασης: 336/2019Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης για την υπαγωγή ή μη οφειλών σε ρύθμιση με το ν.4611/2019 Αριθ. Απόφασης: 337/2019Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.), οικ. έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 338/2019 Αριθ. Απόφασης: 338/2019Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Εξέταση αιτήματος για κατ’ εξαίρεση εκτέλεσης οικοδομικών…