Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 272/2019Θέμα 1o Προ ημερησίας διάταξηςΚάλυψη δαπανών ταφής άπορου θανόντα. Αριθ. Απόφασης: 273/2019Θέμα 1o Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 274/2019Θέμα 2o Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 275/2019Θέμα 3o Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2019. Αριθ. Απόφασης: 276/2019Θέμα 4oΛήψη απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση του…
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Αριθ. Απόφασης: 271/2019 Θέμα 1o Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου, έτους 2017.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 264/2019Θέμα 1o Ημερήσιας ΔιάταξηςΠρογραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών για τις πολυσύχναστες παραλίες με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 265/2019Θέμα 2o Ημερήσιας ΔιάταξηςΑναστολή υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στο πλαίσιο του…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 188/2019Θέμα 1o προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΟρισμός πολιτικά υπευθύνου στο Κογκρέσο Τοπικών & περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αριθ. Απόφασης: 189/2019Θέμα 1o Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019. Αριθ. Απόφασης: 190/2019Θέμα 2o Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 191/2019Θέμα 3o Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2019. Αριθ.…
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Αριθ. Απόφασης: 263/2019Θέμα 1o Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό συνεδρίασης των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για την διάθεση των δημοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή τους.