Συμβαίνουν στην πόλη μας

Διαθέσιμα Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 459/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΟρθή επανάληψη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α. Αριθ. Απόφασης: 460/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α.Αριθ. Απόφασης: 461/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση δωρεάς δυο οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.Αριθ. Απόφασης: 462/2017Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤελική αποδοχή των οριστικών μελετών με τίτλο “Νέος Παιδικός Σταθμός…
 Διαθέσιμα Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 436/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης περί μεταφοράς ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250 - Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Νο 260 - Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αριθ. Απόφασης: 437/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 438/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 7ης αναμόρφωσης…