Συμβαίνουν στην πόλη μας

Αριθ. Απόφασης: 421/2017Θέμα 11ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”, συνολικού προϋπολογισμού 399.909,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Διαθέσιμο αρχείο Αριθ. Απόφασης: 435/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης για ενεργοποίηση της κατ’ επείγουσας διαδικασίας (άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010) προς αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης θαλάσσιας ρύπανσης στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.