Συμβαίνουν στην πόλη μας

Αριθ. Απόφασης: 421/2017Θέμα 11ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”, συνολικού προϋπολογισμού 399.909,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Διαθέσιμο αρχείο Αριθ. Απόφασης: 435/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης για ενεργοποίηση της κατ’ επείγουσας διαδικασίας (άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010) προς αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης θαλάσσιας ρύπανσης στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Διαθέσιμα αρχεία Αριθ. Απόφασης: 411/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 412/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017. Αριθ. Απόφασης: 413/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΑναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2017 (Στοχοθεσία 2017).Αριθ. Απόφασης: 414/2017Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΠροσδιορισμός ύψους Τακτικής Επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Αθλητισμού πολιτισμού και…