Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Dec
14

14.12.2018 18:00pm - 21:00pm

Αριθ. Απόφασης: 23/2018Θέμα 1ο προΗμερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα στήριξης προς τον Δήμαρχο Πατρέων.Αριθ. Απόφασης: 24/2018Θέμα 2ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.Αριθ. Απόφασης: 25/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 26/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 27/2018Θέμα 13ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 2041/19-1-2018 της εταιρίας “Vive Mar -…
 συνημμένα αρχεία Αριθ. Απόφασης: 1/2018Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΟρισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης”.Αριθ. Απόφασης: 2/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΥπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου.Αριθ. Απόφασης: 3/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕπικύρωση Συμφώνου Συναντίληψης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ…