Συμβαίνουν στην πόλη μας

Διαθέσιμα αρχεία Αριθ. Απόφασης: 411/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 412/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017. Αριθ. Απόφασης: 413/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΑναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2017 (Στοχοθεσία 2017).Αριθ. Απόφασης: 414/2017Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΠροσδιορισμός ύψους Τακτικής Επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Αθλητισμού πολιτισμού και…
Αριθ. Απόφασης: 376/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α.Αριθ. Απόφασης: 377/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 378/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.Σχετικά: Η υπ. αρ. 322/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Αριθ. Απόφασης: 379/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου…