Συμβαίνουν στην πόλη μας

Αριθ. Απόφασης: 352/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα για την αναστολή λειτουργίας του ΙΕΚ Βάρης Αριθ. Απόφασης: 353/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΑποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων.Αριθ. Απόφασης: 354/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας…
Αριθ. Απόφασης: 329/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα για τους συμβασιούχους. Αριθ. Απόφασης: 330/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.Αριθ. Απόφασης: 331/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης για έγκριση της διαδικασίας παραχώρησης οικογενειακών τάφων με επιβολή εφάπαξ τέλους στο Κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης α) στους Σ.Α.Α.Κ. Γηγενών Βάρης, β) Κτηνοτρόφων και γ)…