Συμβαίνουν στην πόλη μας

Αριθ. Απόφασης: 376/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α.Αριθ. Απόφασης: 377/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 378/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.Σχετικά: Η υπ. αρ. 322/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Αριθ. Απόφασης: 379/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου…
Αριθ. Απόφασης: 352/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα για την αναστολή λειτουργίας του ΙΕΚ Βάρης Αριθ. Απόφασης: 353/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΑποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων.Αριθ. Απόφασης: 354/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας…