Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

                                                              Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                                 Ημερομηνία 26.4.2012 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ      Αρ. Πρωτ. 20021  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                                 Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                           Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η/2012…
                                                              Χρόνος Διατήρησης: 3 χρόνια  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο  NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΔΗΜΟΣ                                                 Ημερομηνία 20.4.2012 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ      Αρ. Πρωτ. 18845  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ K. Καραμανλή 18- Βούλα 16673   Τηλ. 213-20.20.110-213-20.20.114                                                               Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                  Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η/2012 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική…
ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αριθ. Απόφασης:  41  / 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Ημερ.  28  Φεβρουαρίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166-73 Τηλ. 213-20.20.000-213-20.20.110 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοικτή –Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αριθμ. 3/22.2.2012 διακοπείσας και συνεχιζόμενης σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2012.                                                                                                 Π…