Συμβαίνουν στην πόλη μας

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 12η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Εφαρμογή άρθρου 16 του Ν. 2508/97 στο Ο.Τ 306Α που αφορά την εξασφάλιση…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 6η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. Αποδέσμευση του 50% των έκτακτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου μας (σύνολο έκτακτων ανειδίκευτων…