Συμβαίνουν στην πόλη μας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13Η 6/7/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 149/11 ΕΩΣ 182/11
Ημερομηνία 30/6/2011Αρ. Πρωτ.41047 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣε συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 4η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00, γιασυζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης -Βούλας- Βουλιαγμένης.2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 38/2011 απόφασης…
Ημερομηνία 31-5-2011 Αρ. Πρωτ. 32199 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η/2011 Δημόσια Ανοικτή  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 6η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση καιλήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:1.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής  του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας της…
Ημερομηνία 17/05/2011 Αρ. Πρωτ. 24855 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Για την  τακτική - ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική - Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 23η Mαΐου 2011ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,   με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: "Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για το…
Αρ. Πρωτ. 22517 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 16η Mαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1.- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ – Ε.Δ.Υ.Π.». 2.- Ορισμός μελών  στην  Επιτροπή Ελέγχου Ακτών  ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ. 3. – Ομαδική διαγραφή χρηματικών καταλόγων …