Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Dec
14

14.12.2018 18:00pm - 21:00pm

 Σχετικά Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 491/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 492/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 493/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 494/2017Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2018.Αριθ. Απόφασης:…
Διαθέσιμα Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 459/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΟρθή επανάληψη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α. Αριθ. Απόφασης: 460/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α.Αριθ. Απόφασης: 461/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση δωρεάς δυο οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.Αριθ. Απόφασης: 462/2017Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤελική αποδοχή των οριστικών μελετών με τίτλο “Νέος Παιδικός Σταθμός…
 Διαθέσιμα Αρχεία Αριθ. Απόφασης: 436/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης περί μεταφοράς ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250 - Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Νο 260 - Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αριθ. Απόφασης: 437/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 438/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 7ης αναμόρφωσης…