Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Διαθέσιμα αρχεία Αριθ. Απόφασης: 411/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 412/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017. Αριθ. Απόφασης: 413/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΑναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2017 (Στοχοθεσία 2017).Αριθ. Απόφασης: 414/2017Θέμα 4ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΠροσδιορισμός ύψους Τακτικής Επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Αθλητισμού πολιτισμού και…
Αριθ. Απόφασης: 376/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ο.Α.Π.Π.Α.Αριθ. Απόφασης: 377/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 378/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.Σχετικά: Η υπ. αρ. 322/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.Αριθ. Απόφασης: 379/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου…