Συμβαίνουν στην πόλη μας

Αριθ. Απόφασης: 329/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα για τους συμβασιούχους. Αριθ. Απόφασης: 330/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.Αριθ. Απόφασης: 331/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης για έγκριση της διαδικασίας παραχώρησης οικογενειακών τάφων με επιβολή εφάπαξ τέλους στο Κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης α) στους Σ.Α.Α.Κ. Γηγενών Βάρης, β) Κτηνοτρόφων και γ)…
Αριθ. Απόφασης: 279/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 280/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 281/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΣυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 73 του Ν.3852/10).Αριθ. Απόφασης: 282/2017Θέμα 50ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ.20194/26-5-17 του κ. Μπαμπατζάνη ΧρήστουΑριθ. Απόφασης: 283/2017Θέμα 9ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕξέταση αιτήματος σχετικά με την υλοποίηση στα…