Συμβαίνουν στην πόλη μας

Αριθ. Απόφασης: 279/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 280/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 281/2017Θέμα 3ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΣυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 73 του Ν.3852/10).Αριθ. Απόφασης: 282/2017Θέμα 50ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ.20194/26-5-17 του κ. Μπαμπατζάνη ΧρήστουΑριθ. Απόφασης: 283/2017Θέμα 9ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕξέταση αιτήματος σχετικά με την υλοποίηση στα…
Αριθ. Απόφασης: 260/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση δαπανών της δικηγορικής εταιρείας “Κιτσαράς-Σφήκας-Τσαντίνης και Συνεργάτες”.Αριθ. Απόφασης: 261/2017Θέμα 2ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΛήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου από την οδού Βασ. Παύλου 2 και Λεωφ. Καραμανλή στη Βούλα.Αριθ. Απόφασης: 262/2017Θέμα 3ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςXρηματοδότηση των δράσεων των Αθλητικών Συλλόγων έτους 2017 (Α.Κ.Ο.Β.Β).Αριθ. Απόφασης: 263/2017Θέμα 4ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςXρηματοδότηση των δράσεων των Αθλητικών Συλλόγων…
Αριθ. Απόφασης: 243/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της Υπηρεσίας με τίτλο “Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων-Μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλίων”.Αριθ. Απόφασης: 244/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 245/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΚατανομή (Β΄2017) ποσού 58.272,46€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς…
Αριθ. Απόφασης: 243/2017Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της Υπηρεσίας με τίτλο “Μίσθωση Βαρέως Τύπου Οχημάτων-Μηχανημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλίων”.Αριθ. Απόφασης: 244/2017Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) έτους 2017.Αριθ. Απόφασης: 245/2017Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΚατανομή (Β΄2017) ποσού 58.272,46€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς…