Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

Αριθ. Απόφασης: 46/2018Θέμα 1ο Προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενισχυτικού συστήματος επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος για αγωνιστικούς χώρους.Αριθ. Απόφασης: 47/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΣυμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄αρ. 560/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.Αριθ. Απόφασης: 48/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.Αριθ. Απόφασης:…
Αριθ. Απόφασης: 23/2018Θέμα 1ο προΗμερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα στήριξης προς τον Δήμαρχο Πατρέων.Αριθ. Απόφασης: 24/2018Θέμα 2ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΨήφισμα για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων.Αριθ. Απόφασης: 25/2018Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.Αριθ. Απόφασης: 26/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. Αριθ. Απόφασης: 27/2018Θέμα 13ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΕξέταση αιτήματος με αριθμό πρωτ. 2041/19-1-2018 της εταιρίας “Vive Mar -…