Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2019. Παραχώρηση προς χρήση στον Ο.Α.Π.Π.Α. του κτιρίου του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Βάρης, στη Μηλαδέζα. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και Σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες. Προγραμματισμός –…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 139/2019Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας γα την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (CROWDFUNDING) στο πλαίσιο του έργου PRODESA”. Αριθ. Απόφασης: 140/2019Θέμα 1ο Ημερήσιας ΔιάταξηςΈγκριση μελέτης Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου κατά μήκος της Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης – Κορωπίου) στη Δ.Ε. Βάρης. Αριθ. Απόφασης: 141/2019Θέμα…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Έγκριση μελέτης Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου κατά μήκος της Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης – Κορωπίου) στη Δ.Ε. Βάρης. Καθορισμός τελών σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4582/2018 (Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων). Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019. Κατανομή (Α΄ 2019) ποσού 70.673,83€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 71/2019Θέμα 1ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΑπολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 στον Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”. Αριθ. Απόφασης: 72/2019Θέμα 2ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςXρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”, έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 73/2019Θέμα 3ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςΑπολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β”. Αριθ. Απόφασης: 74/2019Θέμα 4ο προ Ημερήσιας ΔιάταξηςXρηματοδότηση των δράσεων του Ναυτικού Αθλητικού…