Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
Αρ. Πρωτ. 22517 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 16η Mαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1.- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ – Ε.Δ.Υ.Π.». 2.- Ορισμός μελών  στην  Επιτροπή Ελέγχου Ακτών  ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ. 3. – Ομαδική διαγραφή χρηματικών καταλόγων …
Για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 11η Mαϊου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Για πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο .
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 18η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. Τροποποίηση της 81/2007 προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης» για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά  478 ημέρες ήτοι μέχρι 25/05/2012». 2. Ένταξη του έργου:…
  Ημερομηνία 24-3-2011  Αρ. Πρωτ. 12761     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 28η Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 6/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του…
Page 106 of 106