Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 230/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2017 και 2018.

Αριθ. Απόφασης: 231/2019
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στον χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα ΟΤ Γ111, Γ156 στην οδό Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).

Αριθ. Απόφασης: 232/2019
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή παραίτησης από την θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αριθ. Απόφασης: 233/2019
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την επίσπευση έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 234/2019
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Εξειδίκευση πίστωσης του κωδικού αριθμού με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων” για την εκδήλωση με τίτλο “Διοργάνωση της 30ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 235/2019
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Εναλλακτική Διαχείριση Οργανικών και Στερεών Αποβλήτων του Δήμου για την καινοτομική παραγωγή Vita Green – Vita Green Plus, εφαρμογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση”.

Αριθ. Απόφασης: 236/2019
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 237/2019
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 238/2019
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Συμπληρωματική κατανομή ποσού 12.621,04€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 239/2019
Θέμα 10o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για την δημιουργία σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών (ΣΕΦΕ) στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 240/2019
Θέμα 11o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση (Β’ 2019) κατανομής ποσού 70.663,84€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 241/2019
Θέμα 12o Ημερήσιας Διάταξης
Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Πρόεδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του, για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 242/2019
Θέμα 13o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2019 του Φιλανθρωπικού Σωματείου “Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας”

Αριθ. Απόφασης: 243/2019
Θέμα 14o Ημερήσιας Διάταξης
Mερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 521/17.12.2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Οικονομική ενίσχυση”.

Αριθ. Απόφασης: 244/2019
Θέμα 15o Ημερήσιας Διάταξης
Οικονομική ενίχσυση σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 245/2019
Θέμα 16o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).

Αριθ. Απόφασης: 246/2019
Θέμα 17o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών ή μη εκταφών.

Αριθ. Απόφασης: 247/2019
Θέμα 18o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0208 τομέα ΤΤ2 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 248/2019
Θέμα 19o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης (parking) σε ΑΜΕΑ.

Αριθ. Απόφασης: 249/2019
Θέμα 20o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨Athenian Riviera¨ στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 250/2019
Θέμα 21o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨Vouliagmeni Suites¨ στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 251/2019
Θέμα 22o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Επισκευές Σχολείων”.

Αριθ. Απόφασης: 252/2019
Θέμα 23o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για τον 3ο ΑΠΕ και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: ‘Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”μετά και την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίου Έργων - ΣΔΕΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 253/2019
Θέμα 24o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης 154/2018 μελέτης και υπ’ αριθμ. 11741/28-3-2019 σύμβασης σχετικά με την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 254/2019
Θέμα 25o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημοτική οδοποιία 2017».

Αριθ. Απόφασης: 255/2019
Θέμα 26o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.

Αριθ. Απόφασης: 256/2019
Θέμα 27o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Γεωλογικές & υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας για τα κοιμητήρια Δ.Ε. Βούλας & Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 257/2019
Θέμα 28o Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία Τσίλης Ιωάννης του Θωμά για (3) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια μονής όψης/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) - “ρύπους” σε δημόσιο χώρο, σε στύλους φωτισμού επί του πεζοδρομίου της Λ. Κων/νου Καραμανλή 18 στη Βούλα και της διαχωριστικής νησίδας της οδού Λ. Καραμανλή 24 στη Βούλα.

Αριθ. Απόφασης: 258/2019
Θέμα 29o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελασσόνως 33, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 259/2019
Θέμα 30o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Λ. Κατσώνη και Παπαρηγοπούλου 21, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 260/2019
Θέμα 31o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός ευκαλύπτου στη συμβολή των οδών Διγενή & Γράμμου, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 261/2019
Θέμα 32o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού ΄Εβρου 2, στην Δ.Ε. Βάρης.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 1. Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 228/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Δημοτικών, Περιφερειακών Παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Σχετικό Αρχείο

 1. Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2017 και 2018.
 2. Έγκριση για αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στον χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα ΟΤ Γ111, Γ156 στην οδό Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).
 3. Υποβολή παραίτησης από την θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη.
 4. Λήψη απόφασης για την επίσπευση έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, έτους 2019.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης του κωδικού αριθμού με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων” για την εκδήλωση με τίτλο “Διοργάνωση της 30ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 6. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Εναλλακτική Διαχείριση Οργανικών και Στερεών Αποβλήτων του Δήμου για την καινοτομική παραγωγή Vita Green – Vita Green Plus, εφαρμογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση”.
 7. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
 8. Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
 9. Συμπληρωματική κατανομή ποσού 12.621,04€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για την δημιουργία σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών (ΣΕΦΕ) στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας.
 11. Έγκριση (Β’ 2019) κατανομής ποσού 70.663,84€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 12. Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Πρόεδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του, για το έτος 2019.
 13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2019 του Φιλανθρωπικού σωματείου “Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας”
 14. Mερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 521/17.12.2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Οικονομική ενίσχυση”.
 15. Οικονομική ενίχσυση σε άπορους δημότες.
 16. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).
 17. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών ή μη εκταφών.
 18. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0208 τομέα ΤΤ2 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 19. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης (parking) σε ΑΜΕΑ.
 20. Έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨Athenian Riviera¨ στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 21. Έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨Vouliagmeni Suites¨ στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 22. Έγκριση 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Επισκευές Σχολείων”.
 23. Έγκριση για τον 3ο ΑΠΕ και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: ‘Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”μετά και την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίου Έργων - ΣΔΕΠΑ.
 24. Έγκριση τροποποίησης 154/2018 μελέτης και υπ’ αριθμ. 11741/28-3-2019 σύμβασης σχετικά με την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημοτική οδοποιία 2017».
 26. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.
 27. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Γεωλογικές & υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας για τα κοιμητήρια Δ.Ε. Βούλας & Βουλιαγμένης”
 28. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία Τσίλης Ιωάννης του Θωμά για (3) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια μονής όψης/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) - “ρύπους” σε δημόσιο χώρο, σε στύλους φωτισμού επί του πεζοδρομίου της Λ. Κων/νου Καραμανλή 18 στη Βούλα και της διαχωριστικής νησίδας της οδού Λ. Καραμανλή 24 στη Βούλα.
 29. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελασσόνως 33, στην Δ.Ε. Βούλας.
 30. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Λ. Κατσώνη και Παπαρηγοπούλου 21, στην Δ.Ε. Βούλας.
 31. Έγκριση ή μη κοπής ενός ευκαλύπτου στη συμβολή των οδών Διγενή & Γράμμου, στην Δ.Ε. Βούλας.
 32. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού ΄Εβρου 2, στην Δ.Ε. Βάρης.

Σχετικό Αρχείο

 1. Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Δημοτικών και Περιφερειακών Παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 129/2019
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 129/2014 απόφασης του Δ.Σ.

Αριθ. Απόφασης: 130/2019
Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Eξειδίκευση πίστωσης του κωδικού “Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων” για τις εκδηλώσεις με τίτλο: Α) “Διοργάνωση εκδήλωσης ανακήρυξης ως επίτιμου δημότη της Ελένης Γλυκατζή - Αρβελέρ”, Β) Διοργάνωση εκδήλωσης - ημερίδας επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κέντρου κοινότητας του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 131/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εκλογή Επισκόπου στη χηρεύουσα Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 132/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Συμμετοχή του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE- IP 2020-2028 με επικεφαλής εταίρο το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τίτλο έργου LIFE- IP CEI Greece.

Αριθ. Απόφασης: 133/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 134/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου, οικ. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 135/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 136/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ο. Βάρης“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 137/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου“ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 138/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ο. “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”, έτους 2019.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.
 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2019.
 4. Παραχώρηση προς χρήση στον Ο.Α.Π.Π.Α. του κτιρίου του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Βάρης, στη Μηλαδέζα.
 5. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και Σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες.
 6. Προγραμματισμός – Έγκριση προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Πυρασφάλεια με τρίμηνη ή τετράμηνη σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.
 7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.
 8. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης, στο 2ο Νηπιαγωγείο Βούλας.
 9. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης, στο Νηπιαγωγείο Βάρκιζας.
 10. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.
 11. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας ”Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 12. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Καρπενησίου, στην Δ.Ε. Βούλας.
 13. Παράταση της σύμβασης με αρ. 12621/10.4.2018 με τίτλο “Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων - τέλη απόρριψης” (ΟΜΑΔΑ 1).
 14. Παράταση της σύμβασης με αρ. 12691/11.4.2018 με τίτλο “Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων - τέλη απόρριψης” (ΟΜΑΔΑ 2).
 15. Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου: “Ανακατασκευή και βελτίωση κτιρίων και λειτουργικών υποδομών Κοιμητηρίου Βάρης”.
 16. Παράταση της σύμβασης με αρ. 39004/25.10.2018 με τίτλο: “Οργάνωση Συστήματος Προδιαλογής των Οργανικών Αποβλήτων του Δήμου έτους 2018”.
 17. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Στατική ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Ανακατασκευή και βελτίωση κτηρίων και λειτουργικών υποδομών κοιμητηρίου Βάρης”.
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Ανάπλαση πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”.
 21. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο “Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2017”.
 22. Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 481/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, ως προς τον χρόνο παράτασης της σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους”.
 23. Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 12677/4.4.2019 πρακτικού επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου.
 24. Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 12730/4.4.2019 πρακτικού επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου.
 25. Έγκριση παραχώρησης ή μη της χρήσης κοινοχρήστου χώρου, που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου 2 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2019.
 26. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου λόγω δικαστικής απόφασης για την εταιρεία με την επωνυμία “Sirocco’s – Σνακ Μπαρ - Αναψυκτήριο Ε.Π.Ε.” για 130 διαφημιστικές πινακίδες/αφίσες το έτος 2011.
 27. Επιβολή εκ νέου προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία “Sirocco’s – Σνακ Μπαρ - Αναψυκτήριο Ε.Π.Ε.” σύμφωνα με την Α126/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, για 65 διαφημιστικές πινακίδες/αφίσες το έτος 2011.
 28. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 10662/19.3.2019.
 29. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2019 του κ. Δημητρίου Πηλιχού.
 30. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου επί του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου & Αντιοχείας, στην Δ.Ε. Βούλας.
 31. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καρπάθου 3, στην Δ.Ε. Βούλας.
 32. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης και Φρυνίχου, στην Δ.Ε Βάρης.
 33. Έγκριση ή μη κοπής τριών πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Πραξιτέλους 6-8, στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.
 34. Έγκριση ή μη κοπής πέντε ευκαλύπτων στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.
 35. Έγκριση ή μη κοπής δύο πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαταιών 12, στην Δ.Ε. Βούλας.
 36. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0505 τομέα ΤΤ5(Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 37. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0605 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 38. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0403 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 39. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0404 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 40. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν13 τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 41. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του κ. Χριστόφορου Δερμιτζάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 139/2019
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας γα την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (CROWDFUNDING) στο πλαίσιο του έργου PRODESA”.

Αριθ. Απόφασης: 140/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μελέτης Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου κατά μήκος της Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης – Κορωπίου) στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 141/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός τελών σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4582/2018 (Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων).

Αριθ. Απόφασης: 142/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.

 

Αριθ. Απόφασης: 143/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή (Α΄ 2019) ποσού 70.673,83€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 144/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 145/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος ΤΕΒΑ.

Αριθ. Απόφασης: 146/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης που αφορά τη “Διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών χωρίς άδεια λειτουργίας στους Δήμους και Κοινότητες της Περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής’’.

Αριθ. Απόφασης: 147/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης επί της υπ. αρ πρωτ. 1493/16.01.2019 αίτησης.

Αριθ. Απόφασης: 148/2019
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 149/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού.

Αριθ. Απόφασης: 150/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 151/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 152/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου (άρθρο 281 παρ. 3Ν 3463/06).

Αριθ. Απόφασης: 153/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίηση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 154/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών 2018”.

Αριθ. Απόφασης: 155/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση παιδικών χαρών”.

Αριθ. Απόφασης: 156/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.

Αριθ. Απόφασης: 157/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. 48600/21.11.2017 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων συνεργείου αυτοκινήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 158/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 159/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή παιδικών χαρών” έτους 2019 και επιλογή, μετά από κλήρωση, επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους.

Αριθ. Απόφασης: 160/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 161/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 162/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 163/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ηροδότου και Άτλαντος στην περιοχή Πανόραμα, στην Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 164/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ρίτσου στην περιοχή Πηγαδάκια στην Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 165/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στη Βάρκιζα.

Αριθ. Απόφασης: 166/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0311 τομέα ΤΤ3 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 167/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0418 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 168/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0603 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 169/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0402 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 170/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0619 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 171/2019
Θέμα 32 Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0806 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 172/2019
Θέμα 33 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8868/4.3.2019)

Αριθ. Απόφασης: 173/2019
Θέμα 34 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8874/5.3.2019)

Αριθ. Απόφασης: 174/2019
Θέμα 35 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 55 (Ρέας 9), στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 175/2019
Θέμα 36 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 176/2019
Θέμα 37 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσης 9, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 177/2019
Θέμα 38 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 178/2019
Θέμα 39 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 26, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 179/2019
Θέμα 40 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παγκάλου έναντι από την θύρα του 1ου Δημοτικού Σχολείου στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 180/2019
Θέμα 41 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελευθερίας 37, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 181/2019
Θέμα 42 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο λευκών επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη και Παγκάλου, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 182/2019
Θέμα 43 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής επικίνδυνων δένδρων λεύκης με εντομολογικές προσβολές στο πεζοδρόμιο της πλατείας 24ης Ιουλίου στη συμβολή των οδών Θησέως και Αφροδίτης στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 183/2019
Θέμα 44 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 9, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 184/2019
Θέμα 45 Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δυο πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Άρεως 14, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 185/2019
Θέμα 46 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών, από τον βεβαιωτικό κατάλογο 133/23.1.2019 για τον κ. Κοκκινέλο Αντώνιο.

Αριθ. Απόφασης: 186/2019
Θέμα 47 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών από τον βεβαιωτικό κατάλογο 138/23.1.2019 για την κα Μανουρά Ελευθερία.

Αριθ. Απόφασης: 187/2019
Θέμα 48 Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 170.00 € πλέον των προσαυξήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 1)1124/25.6.2018/60,00€ 2)1125/25.6.2018/30,00€ 3)1126/25.6.2018/30.00€ και 4)1189/28.6.2019/50,00€ για την κα Παρδάλη Βασιλική του Μιχαήλ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Έγκριση μελέτης Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου κατά μήκος της Λεωφ. Ευελπίδων (πρώην Βάρης – Κορωπίου) στη Δ.Ε. Βάρης.
 2. Καθορισμός τελών σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4582/2018 (Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων).
 3. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.
 4. Κατανομή (Α΄ 2019) ποσού 70.673,83€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 5. Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
 6. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προγράμματος ΤΕΒΑ.
 7. Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης που αφορά τη “Διατήρηση οικόσιτων ζώων και πτηνών χωρίς άδεια λειτουργίας στους Δήμους και Κοινότητες της Περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής’’.
 8. Λήψη απόφασης επί της υπ. αρ πρωτ. 1493/16.01.2019 αίτησης.
 9. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”.
 10. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού.
 11. Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης “ΘΕΤΙΣ”, έτους 2019.
 12. Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού, έτους 2019.
 13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου (άρθρο 281 παρ. 3Ν 3463/06).
 14. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/ τροποποίηση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.
 15. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλιών 2018”.
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση παιδικών χαρών”.
 17. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.
 18. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. 48600/21.11.2017 με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων συνεργείου αυτοκινήτων”.
 19. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.
 20. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή παιδικών χαρών” έτους 2019 και επιλογή, μετά από κλήρωση, επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους.
 21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.
 22. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.
 23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”.
 24. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ηροδότου και Άτλαντος στην περιοχή Πανόραμα, στην Δ.Κ. Βούλας.
 25. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Ρίτσου στην περιοχή Πηγαδάκια στην Δ.Κ. Βούλας.
 26. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου “ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ” στη Βάρκιζα.
 27. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0311 τομέα ΤΤ3 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 28. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0418 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 29. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0603 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 30. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0402 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 31. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0619 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 32. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0806 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8868/4.3.2019)
 34. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(8874/5.3.2019)
 35. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 55 (Ρέας 9), στην Δ.Ε. Βάρης.
 36. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.
 37. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσης 9, στην Δ.Ε. Βούλας.
 38. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 10, στην Δ.Ε. Βούλας.
 39. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 26, στην Δ.Ε. Βούλας.
 40. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παγκάλου έναντι από την θύρα του 1ου Δημοτικού Σχολείου στην Δ.Ε. Βούλας.
 41. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελευθερίας 37, στην Δ.Ε. Βούλας.
 42. Έγκριση ή μη κοπής δύο λευκών επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Αγ. Ιωάννη και Παγκάλου, στην Δ.Ε. Βούλας.
 43. Έγκριση ή μη κοπής επικίνδυνων δένδρων λεύκης με εντομολογικές προσβολές στο πεζοδρόμιο της πλατείας 24ης Ιουλίου στη συμβολή στο πεζοδρόμιο της πλατείας 24ης Ιουλίου στη συμβολή των οδών Θησέως και Αφροδίτης στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 44. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 9, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 45. Έγκριση ή μη κοπής δυο πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Άρεως 14, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 46. Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών, από τον βεβαιωτικό κατάλογο 133/23.1.2019 για τον κ. Κοκκινέλο Αντώνιο.
 47. Διαγραφή ποσού 50,00 € πλέον των προσαυξήσεων, από οφειλή Τέλους ανακομιδής οστών από τον βεβαιωτικό κατάλογο 138/23.1.2019 για την κα Μανουρά Ελευθερία.
 48. Διαγραφή ποσού 170.00 € πλέον των προσαυξήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 1)1124/25.6.2018/60,00€ 2)1125/25.6.2018/30,00€ 3)1126/25.6.2018/30.00€ και 4)1189/28.6.2019/50,00€ για την κα Παρδάλη Βασιλική του Μιχαήλ.