Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 71/2019
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 στον Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 72/2019
Θέμα 2ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 73/2019
Θέμα 3ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β”.

Αριθ. Απόφασης: 74/2019
Θέμα 4ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Ναυτικού Αθλητικού ομίλου Βάρης Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 75/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ. 357/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 76/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Διερεύνηση εφικτότητας σύνδεσης οδών Βασιλέως Γεωργίου και Καλύμνου.

Αριθ. Απόφασης: 77/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων οδού Σωκράτους, από Ιπποκράτους έως Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 78/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Κτηματογράφιση – Πολεοδόμηση – πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός Γ.Π.Σ.”.

Αριθ. Απόφασης: 79/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο: “Διερεύνηση περιγραφή και ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής του Ο.Τ. 100-101 στο Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης” και γνωμοδότηση του Δ.Σ. προς την Περιφέρεια Αττικής, περί πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 100-101.

Αριθ. Απόφασης: 80/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 81/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 82/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου σχετικά με μισθώσεις παραλιών από όμορα καταστήματα.

Αριθ. Απόφασης: 83/2019
Θέμα 9 Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την υπόθεση κατεδάφισης δομικών στοιχείων στην παραλία Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 84/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 85/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Γυμναστικού Συλλόγου “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 86/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ.

Αριθ. Απόφασης: 87/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου “ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 88/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 89/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 90/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 91/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.

Αριθ. Απόφασης: 92/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Αριθ. Απόφασης: 93/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

Αριθ. Απόφασης: 94/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 95/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 96/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 97/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 98/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2109.

Αριθ. Απόφασης: 99/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 100/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 101/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 102/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 103/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β), έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 104/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Τίρανα της Αλβανίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefιt As You Save” στο πλαίσιο INTERREG- BalkanMed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 105/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 106/2019
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 107/2019
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981 αρ.1), αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 108/2019
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης στη με αριθμ. πρωτ. 2569/23.1.2019 αίτηση-αντιρρήσεις της Γεωργίας Δούρου σχετικά με βεβαιώσεις οφειλής 1.670,00 € που αφορά δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 109/2019
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0401 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 110/2019
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0406 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 111/2019
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0410 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 112/2019
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0411 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 113/2019
Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0419 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 114/2019
Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0523 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 115/2019
Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0624 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 116/2019
Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0526 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 117/2019
Θέμα 43ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0632 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 118/2019
Θέμα 44ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0709 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

ριθ. Απόφασης: 119/2019
Θέμα 45ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0713 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 120/2019
Θέμα 46ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0810 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 121/2019
Θέμα 47ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριάς) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Οιτύλου 12 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 122/2019
Θέμα 48ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελόριζου 58 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 123/2019
Θέμα 49ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καζαντζάκη 21 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 124/2019
Θέμα 50ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 125/2019
Θέμα 51ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (ευκάλυπτος) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 12Α, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 126/2019
Θέμα 52ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζεφύρου 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 127/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 128/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το έτος 2018.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εκλογή Επισκόπου στη χηρεύουσα Μητρόπολη Γλυφάδας , Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης.
 2. Συμμετοχή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE- IP 2020-2028 με επικεφαλής εταίρο το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τίτλο έργου LIFE- IP CEI Greece.
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019.
 4. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2019.
 5. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.
 6. Χρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ο. Βάρης“Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”, έτους 2019.
 7. Χρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου“ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ”, έτους 2019.
 8. Χρηματοδότηση των δράσεων του Α.Ο. “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”, έτους 2019.
 1. Τροποποίηση της υπ. αρ. 357/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Διερεύνηση εφικτότητας σύνδεσης οδών Βασιλέως Γεωργίου και Καλύμνου.
 3. Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων οδού Σωκράτους, από Ιπποκράτους έως Λεωφ. Βουλιαγμένης.
 4. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Κτηματογράφιση – Πολεοδόμηση – πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός Γ.Π.Σ.”.
 5. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο: “Διερεύνηση περιγραφή και ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής του Ο.Τ. 100-101 στο Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης” και γνωμοδότηση του Δ.Σ. προς την Περιφέρεια Αττικής, περί πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 100-101.
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, έτους 2019.
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.
 8. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου σχετικά με μισθώσεις παραλιών από όμορα καταστήματα.
 9. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την υπόθεση κατεδάφισης δομικών στοιχείων στην παραλία Βάρκιζας.
 10. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ.
 11. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.
 12. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ.
 13. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ.
 14. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
 15. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
 16. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.
 17. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.
 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
 19. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.)
 20. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, έτους 2019.
 21. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.
 22. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.
 23. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Σύλλογος ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ, έτους 2019.
 24. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2109.
 25. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2019.
 26. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.), έτους 2019.
 27. Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, έτους 2019.
 28. Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, έτους 2019.
 29. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β), έτους 2019.
 30. Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Τίρανα της Αλβανίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefιt As You Save” στο πλαίσιο INTERREG- BalkanMed 2014-2020.
 31. Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 32. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 33. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.
 34. Λήψη απόφασης στη με αριθμ. πρωτ. 2569/23.1.2019 αίτηση-αντιρρήσεις της Γεωργίας Δούρου σχετικά με βεβαιώσεις οφειλής 1.670,00 € που αφορά δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 35. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0401 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 36. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0406 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 37. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0410 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 38. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0411 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 39. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0419 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 40. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0523 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 41. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0624 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 42. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0526 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 43. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0632 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 44. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0709 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 45. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0713 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 46. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0810 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 47. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριάς) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Οιτύλου 12 στην Δ.Ε. Βάρης.
 48. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελόριζου 58 στη Δ.Ε. Βούλας.
 49. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καζαντζάκη 21 στην Δ.Ε. Βούλας.
 50. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 3 στην Δ.Ε. Βούλας.
 51. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (ευκάλυπτος) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 12Α, στην Δ.Ε. Βούλας.
 52. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζεφύρου 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

                                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                       NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ3ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 1/2019
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Ενημέρωση από τον εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα Αρχαιοτήτων και Τοπικής Ιστορίας κ. Χρήστο Διονυσόπουλο για την ιδιαίτερη ιστορική σχέση της επιτύμβιας στήλης των Μαραθωνομάχων της Ερεχθηίδος φυλής με τον αρχαίο δήμο Αναγυρούντα και λήψη απόφασης για την προμήθεια πιστού αντιγράφου της, προκειμένου να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 2/2019
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης ανακήρυξης της κας Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 3/2019
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης ανακήρυξης του κ. Σταματίου Κριμιζή σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 4/2019
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013) και σύσταση νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 5/2019
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης και μέσης τιμής δαπάνης διακλάδωσης αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής.

Αριθ. Απόφασης: 6/2019
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή της 147.6/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου-έγκριση σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Εscrow Account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

Αριθ. Απόφασης: 7/2019
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατανομή ποσού 24.540,78 € που έχει παρακρατηθεί από 1-11-2018 έως 31-12-2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.

Αριθ. Απόφασης: 8/2019
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.

Αριθ. Απόφασης: 9/2019
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότησης επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αριθ. Απόφασης: 10/2019
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

Αριθ. Απόφασης: 11/2019
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.ΠΑ.) για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 12/2019
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 27-11-2018).

Αριθ. Απόφασης: 13/2019
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 18-12-2018).

Αριθ. Απόφασης: 14/2019
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση καταβολής μισθώματος του «Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΚΕΠ) στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου.

Αριθ. Απόφασης: 15/2019
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 16/2019
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγάλο Καβούρι στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 17/2019
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Νίνα Αρτάν & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγ. Καβούρι στην Δ.Ε Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 18/2019
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού που βρίσκεται στο όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 19/2019
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 20/2019
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 45111/28.11.2018)

Αριθ. Απόφασης: 21/2019
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 46505/6.12.2018)

Αριθ. Απόφασης: 22/2019
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την βιωσιμότητα τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 23/2019
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.

Αριθ. Απόφασης: 24/2019
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινοχρήστους χώρους”.

Αριθ. Απόφασης: 25/2019
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 50548/31.12.2018)

Αριθ. Απόφασης: 26/2019
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 953/01.01.2019)

Αριθ. Απόφασης: 27/2019
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1963/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 28/2019
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1967/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 29/2019
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1971/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 30/2019
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1973/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 31/2019
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1974/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 32/2019
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1975/18.1.2019)

Αριθ. Απόφασης: 33/2019
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 10, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 34/2019
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θάσου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 35/2019
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ιάσωνος, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 36/2019
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 3, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 37/2019
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση - φαρμακείο με την επωνυμία “Αντωνία Ευτ. Σαρτζετάκη” για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1, στη Βάρκιζα, το έτος 2017.

 

σχετικό αρχείο

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την Φεβρουαρίου ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 2. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της Β΄ Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου.

 4. Ορισμός υπόλογης υπηρεσίας και υπεύθυνου διαχείρισης λογαριασμού για το έργο “Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης” με κωδικό ΜΙS 5001895.

 5. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Ανακατασκευή και αναβάθμιση UNIMOC”.

 6. Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο “Ανακατασκευές δημοτικών κτηρίων”.

 7. Σκοπιμότητα διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2017”.

 9. Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων".

 10. Τροποποίηση της υπ. αρ. 357/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 11. Τροποποίηση θέσεων ταφής στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.

 12. Συμπλήρωση του άρθρου 44 του ισχύοντος εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης του Δήμου μας.

 13. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0640 τομέα ΤΤ6 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 14. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0539 τομέα ΤΤ5 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 15. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0602 τομέα ΤΤ6 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 16. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0312 τομέα ΤΤ3 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 17. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0714 τομέα ΤΤ7 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 18. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν3 οικογενειακού τάφου Τομέα Πολυτελείας, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0626 τομέα ΤΤ6 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0622 τομέα ΤΤ6 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0520 τομέα ΤΤ5 οικογενειακού τάφου, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0540 τομέα ΤΤ5 οικογενειακού τάφου, στο δημοτικό κοιμητήριο Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθμ. Π143 οικογενειακό τάφο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 24. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικής ή μη εκταφών. (αρ. πρω. 3648/31.01.2019)

 25. Διαγραφή οφειλής ποσού που αφορά τέλος και πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση - κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση κάδου αδρανών υλικών.

 26. Έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων δένδρων (ακακίες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θέμιδος 11Β, στην Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προόδου 9, στη Δ.Ε. Βουλας.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πρ. Πέτρου 68, στη Δ.Ε. Βουλας.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (ευκαλύπτου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κυβέλης 10, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 30. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο απέναντι από την οδό Μαυρολέοντος 2, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 31. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (λεύκας) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μαυρολέοντος 2, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Αριθ. Απόφασης: 497/2018 Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ιλίου.

Αριθ. Απόφασης: 498/2018Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Boουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 499/2018 Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης: 500/2018 Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Βουλιαγμένης και Βάρης “Κ. Μπαγλατζής”.

Αριθ. Απόφασης: 501/2018 Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2018.

Αριθ. Απόφασης: 502/2018 Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 503/2018 Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 504/2018 Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης για τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2019.

Αριθ. Απόφασης: 505/2018 Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 506/2018 Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 507/2018 Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης Καθορισμός τιμήματος για το δικαίωμα παραχώρησης απλών και διπλών οικογενειακών τάφων διαρκούς χρήσεως για το κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 508/2018 Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης Καθορισμός τιμών οστεοφυλακίου και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης .

Αριθ. Απόφασης: 509/2018 Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης Καθορισμός χώρων ταφής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 510/2018 Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων".

Αριθ. Απόφασης: 511/2018 Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στις οδούς Φλέμινγκ & Περικλέους στη Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 512/2018 Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης Παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Θησέως 55 & Ρέας 10 στην Δ.Ε. Βάρης για την TSPG μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Νηπιαγωγείο - "Το Σπίτι που Γελάει").

Αριθ. Απόφασης: 513/2018 Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στάθμευσης ασθενοφόρου επί της οδού Δωδεκανήσου 6 στην Δ.Ε. Βούλας για την Athens Senior Care Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 514/2018 Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του «Σχεδίου Σ.09_2 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ περιοχή Βάρης -Συνοικία Ασυρμάτου- της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης».

Αριθ. Απόφασης: 515/2018 Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ 5029178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αριθ. Απόφασης: 516/2018 Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 517/2018 Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση και ψήφιση διάθεσης δαπάνης ύψους 6.000,00€ στις τρεις πρώτες επιχειρηματικές ομάδες που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 518/2018 Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 519/2018 Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην περιοχή της Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 520/2018 Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης Απευθείας ανάθεση για τη συντήρηση – επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 521/2018 Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 522/2018 Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση παράτασης ισχύος της μελέτης με τίτλο “Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου κατά μήκος της Λεωφόρου Ευελπίδων πρώην Λ. Βάρης Κορωπίου στην Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 523/2018 Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση παράτασης ισχύος της υπηρεσίας με τίτλο “Διερεύνηση συνδυαστικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου του Δήμου – υποβολή προτάσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 524/2018 Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση α) του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο δημοτικό στάδιο Βουλιαγμένης” και β) της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 525/2018 Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 526/2018 Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 527/2018 Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση παράτασης της σύμβασης “Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών.

Αριθ. Απόφασης: 528/2018 Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα του Νικολάου Σταγάκη με την επωνυμία «BREAD CITY» στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 529/2018 Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης Κατανομή (Δ’ 2018) ποσού 70.673,83€ από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 530/2018 Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης Κατανομή ποσού 95.950,83€ που έχει παρακρατηθεί από 01-01-2018 έως 31-10-2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.

Αριθ. Απόφασης: 531/2018 Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης Κατανομή ποσού 22.916,65€ που έχει παρακρατηθεί από 01-01-2018 έως 28.02.2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στο Κ.Α 2119.005.

Αριθ. Απόφασης: 532/2018 Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης Κατανομή ποσού 39.875,98€ που έχει παρακρατηθεί από 01-11-2017 έως 31-12-2017 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.

Αριθ. Απόφασης: 533/2018 Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).

Αριθ. Απόφασης: 534/2018 Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).

Αριθ. Απόφασης: 535/2018 Θέμα 39ο Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση ή μη μεταφύτευσης ελαιόδεντρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 31 στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 536/2018 Θέμα 40ο Ημερήσιας Διάταξης Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 42005/8.11.2018 της εταιρείας “Βλ. Σταθοκωστόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε”.

Αριθ. Απόφασης: 537/2018 Θέμα 41ο Ημερήσιας Διάταξης Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “VARISPORTSCLUB” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί παράλληλα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 90 & Καλαμάτας 1 στη Βάρη το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 538/2018 Θέμα 42ο Ημερήσιας Διάταξης Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “SOUTH COAST” Ακτή Βούλας Α.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Κων. Καραμανλή 4 (Α΄ Πλαζ Βούλας) στη Βούλα το έτος 2017.

σχετικό αρχείο

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 23η Ιανουαρίου ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ενημέρωση από τον εμπειρογνώμονα του Δήμου σε θέματα Αρχαιοτήτων και Τοπικής Ιστορίας κ. Χρήστο Διονυσόπουλο για την ιδιαίτερη ιστορική σχέση της επιτύμβιας στήλης των Μαραθωνομάχων της Ερεχθηίδος φυλής με τον αρχαίο δήμο Αναγυρούντα και λήψη απόφασης για την προμήθεια πιστού αντιγράφου της, προκειμένου να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της Βάρης.

 2. Λήψη απόφασης ανακήρυξης της κας Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 3. Λήψη απόφασης ανακήρυξης του κ. Σταματίου Κριμιζή σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 4. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013) και σύσταση νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” του Δήμου.

 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης και μέσης τιμής δαπάνης διακλάδωσης αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής.

 6. Αποδοχή της 147.6/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου-έγκριση σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (Εscrow Account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

 7. Κατανομή ποσού 24.540,78 € που έχει παρακρατηθεί από 1-11-2018 έως 31-12-2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.

 8. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.

 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότησης επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

 11. Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ο.Α.Π.ΠΑ.) για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 12. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 27-11-2018).

 13. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2018 (Συνεδρίαση στις 18-12-2018).

 14. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση καταβολής μισθώματος του «Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» (ΚΕΠ) στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου.

 15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης.

 16. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγάλο Καβούρι στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

 17. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Νίνα Αρτάν & Σία Ε.Ε” για την απλή χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων στο Μεγ. Καβούρι στην Δ.Ε Βουλιαγμένης για το έτος 2019.

 18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού που βρίσκεται στο όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη για το έτος 2019.

 19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

 20. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 45111/28.11.2018)

 21. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου (αρ. πρωτ. 46505/6.12.2018)

 22. Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την βιωσιμότητα τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων”.

 23. Έγκριση παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.

 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινοχρήστους χώρους”.

 25. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 50548/31.12.2018)

 26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ.(αρ. πρωτ. 953/01.01.2019)

 27. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1963/18.1.2019)

 28. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1967/18.1.2019)

 29. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1971/18.1.2019)

 30. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1973/18.1.2019)

 31. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1974/18.1.2019)

 32. Διαγραφή βεβαιωτικών οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους.(αρ. πρωτ. 1975/18.1.2019)

 33. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση - φαρμακείο με την επωνυμία “Αντωνία Ευτ. Σαρτζετάκη” για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1, στη Βάρκιζα, το έτος 2017.

 34. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 10, στη Δ.Ε. Βούλας.

 35. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θάσου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.

 36. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κυπαρίσσι) στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ιάσωνος, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 37. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 3, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ